Konsorcjanci, sponsorzy oraz instytucje partnerskieWspółpraca

Konsorcjantów i sponsorów szukaliśmy wśród firm zainteresowanych międzysektorową współpracą przy realizacji projektów badawczych w zakresie projektowania i prototypowania wiarygodnych rozwiązań dla edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Chcieliśmy współpracować z firmami związanymi z nowymi technologiami i rozwijającymi narzędzia edukacyjne w obszarach takich jak: Internet Rzeczy (IoT), Wirtualna Rzeczywistość (VR), Rozszerzona Rzeczywistość (AR) oraz aplikacje na urządzenia mobilne. Zależało nam na partnerach związanych z rozwojem formatów edukacyjnych – warsztatów i szkoleń.

W ten sposób do konsorcjum weszły firmy Moje Bambino i Netictech. Sponsorem Pracowni został nasz wieloletni Partner Strategiczny wspierający działania CNK – firma Samsung Polska.

Firma Moje Bambino

Działa na rynku edukacyjnym. Oferuje szeroki asortyment wyjątkowych produktów przeznaczonych dla placówek oświatowych: materiały plastyczne, zabawki, pomoce edukacyjne i sprzęt sportowy. Proponuje wyposażenie dostosowane do potrzeb odbiorców tworząc bezpieczne i przyjazne miejsca zabawy i nauki.

Celem firmy jest wspieranie rozwoju dzieci i uczniów. We współpracy ze specjalistami w dziedzinie edukacji organizuje warsztaty i konferencje, aby wspierać nowe idee,
upowszechniać sprawdzone metody oraz pomagać nauczycielom w ich twórczej pracy z dziećmi.

Rola w PPK:
Główny cel w ramach Konsorcjum PPK to prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze produktów edukacyjnych. Opracowanie wytycznych i projektów dotyczących materiałów edukacyjnych oraz elementów wyposażenia w placówkach oświatowych, które zapewnią najlepsze środki i warunki do rozwijania kompetencji ucznia, będą wspierały procesy uczenia się. Obserwacja zmieniającego się rynku edukacyjnego i dostosowanie produktów do aktualnych potrzeb uczniów i nauczycieli.

Firma Netictech S.A.

Producent innowacyjnych narzędzi do nauki programowania, które są zgodne zarówno z aktualnym światowym stanem badań nad metodami nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak i warunkami realizacji podstaw programowych. Rozwiązania firmy są poparte m.in. badaniami i testami w Laboratorium Szkoły Przyszłości - Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz wdrożeniami w szkołach w Polsce i za granicą. Produkty edukacyjne Netictech wprowadzają zupełnie nową jakość nauczania poprzez łączenie Rozszerzonej Rzeczywistości (AR) i fizycznych obiektów w celu lepszego stymulowania procesów poznawczych.

Rola w PPK:
Głównym celem w ramach konsorcjum PPK jest komercjalizowanie produktów, które zostaną wypracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych PPK. Netictech chce także tworzyć różnego rodzaju rozwiązania edukacyjne dedykowane zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla szkół. Produkty te będą łączyć w sobie najnowsze technologie i efekty prac badawczo-rozwojowych PPK.

 

Samsung Electronics Polska

To wieloletni Partner Strategiczny CNK. Samsung jest wiodącą innowacyjną firmą technologiczną na świecie, jej drugi największy ośrodek badawczo-rozwojowy (poza Koreą) znajduje się w Polsce. Dzięki współpracy CNK i Samsunga powstają nowe programy edukacyjne, modernizowane są wystawy i organizowane imprezy popularyzujące naukę. Samsung odpowiada m.in. za dostarczanie rozwiązań technologicznych na potrzeby ekspozycji oraz miniwarsztatów, np. tablety, monitory czy telewizory. Firma inicjuje specjalne wydarzenia, m.in. wystawę Samsung i kropka na temat technologii tworzenia telewizorów QLED, czy comiesięczne Wieczory dla dorosłych. W ramach sponsoringu Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Samsung będzie współrealizował projekty związane z technologiami w edukacji, inkubatorami przedsiębiorczości i rozwojem Smart City.


Co planujemy wspólnie robić?

  • Tworzyć komplementarne, wystandaryzowane narzędzia badawcze, umożliwiające diagnozę poziomów realnej dostępności produktów edukacyjnych – dla osób uczących się o różnej charakterystyce społecznej i psychologicznej;
  • Wytwarzać – w interdyscyplinarnych zespołach badawczych – wiedzę na temat procesów uczenia się w oparciu o najnowsze metodologie i techniki badań;
  • Rozwijać innowacyjne produkty edukacyjne, które wykorzystują potencjał nowych technologii i zwiększać skalę ich dostępności poprzez komercjalizację;
  • Rozwijać innowacyjne metody edukacyjne (np. formaty warsztatów i zajęć) oraz rozszerzać ich zakres dla zróżnicowanych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli);
  • Zwiększać skalę działania i generować przychody z działalności badawczo-rozwojowej poprzez komercjalizację.