PartnerzyWspółpraca – konsorcjum naukowe

KOGO POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY? 1. Partnerzy badawczy Instytucje naukowe prowadzące badania nad procesami uczenia się 2. Partnerzy komercyjni Firmy związane z nowymi technologiami – rozwijające narzędzia edukacyjne w ramach IoT, VR, AR, aplikacji na urządzenia mobilne Firmy związane z rozwojem formatów edukacyjnych – warsztatów, szkoleń 3. Partnerzy społeczni Samorządy Organizacje trzeciego sektora

 

 

PRACOWNIA PRZEWROTU KOPERNIKAŃSKIEGO Partnerstwa BADANIA NAD PROCESAMI UCZENIA SIĘ WIODĄCE EUROPEJSKIE I AMERYKAŃSKIE INSTYTUCJE NAUKOWE NOWE TECHNOLOGIE IoT VR AR SPONSORZY

 

 

PLANOWANE KONSORCJUM NAUKOWE Cele konsorcjum naukowego: Tworzyć komplementarne, wystandaryzowane narzędzia badawcze umożliwiające diagnozę poziomów realnej dostępności produktów edukacyjnych dla osób uczących się o różnej charakterystyce społecznej i psychologicznej Wytwarzać w interdyscyplinarnych zespołach badawczych wiedzę na temat procesów uczenia się w oparciu o najnowsze metodologie i techniki badań Rozwijać innowacyjne produkty edukacyjne, które wykorzystują potencjał nowych technologii i zwiększać skalę ich dostępności poprzez komercjalizację Rozwijać innowacyjne metody edukacyjne (np. formaty warsztatów i zajęć) oraz rozszerzać ich zakres dla zróżnicowanych grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli) Zwiększać skalę działania i generowanie przychodów z działalności badawczo-rozwojowej poprzez komercjalizację

 

 

KORZYŚCI DLA KONSORCJANTÓW Współpraca z wiodącymi instytucjami naukowymi w zakresie procesów uczenia się Udział w pracach badawczych i rozwojowych PPK Możliwość współpracy z CNK przy wybranych i wspólnie zaprojektowanych produktachi usługach edukacyjnych, które będą wprowadzone na rynek Możliwość wspólnego pozyskiwania środków na finansowanie badań lub współfinansowanie prac rozwojowych Podział zysków – sposób podziału zależny od produktu i wkładu partnerów w jego rozwój i wprowadzenie na rynek Wspólna promocja wprowadzanych na rynek produktów i wyników prowadzonych badań Przestrzeń szybkiego prototypowania i testowania produktów z wykorzystaniem strumienia zwiedzających CNK Możliwość prowadzenia badań interdyscyplinarnych z udziałem innych partnerów Wyposażenie finansowane w ramach projektu może być kształtowane na potrzeby partnerówi ich potrzeb rozwojowych (własność infrastruktury po stronie CNK) Przy wkładzie finansowym powyżej 10% kosztów kwalifikowalnych możliwość korzystaniaz infrastruktury badawczej na preferencyjnych warunkach (tj. bezpłatnie w wybranym zakresie czasowym)