Konsorcjum PPK oraz sponsorzy i partnerzy

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to Konsorcjum stworzone przez Centrum Nauki Kopernik oraz firmy Moje BambinoBeCREO. Zadaniem Konsorcjum jest komercjalizacja produktów i rozwiązań edukacyjnych oraz usług badawczych opracowanych w toku działalności badawczo-rozwojowej PPK.

W toku swojej działalności Centrum Nauki Kopernik realizuje liczne projekty partnerskie z podmiotami z sektora prywatnego – dużymi, innowacyjnymi firmami polskimi i zagranicznymi: Samsung, Polkomtel, innogy (przedtem RWE Polska), BASF, Polskie LNG, Polpharma, Boeing. Wspólne projekty, finansowane i realizowane przez firmy w ramach polityki społecznej odpowiedzialności (CSR), łączą aspekty rozwojowe i edukacyjne. Nabyte doświadczenie oraz duże zaangażowanie obu stron są podstawą do kontynuowania współpracy w ramach PPK. Niektórzy sponsorzy i partnerzy CNK już podpisali porozumienia lub zadeklarowali współpracę.
Prace B+R realizowane w PPK wzbudzają zainteresowanie także nowych podmiotów z rynku, zarówno firm, jak i instytucji oraz organizacji.
Zobacz listę »

Do międzysektorowej współpracy zapraszamy firmy zainteresowane projektami badawczymi w zakresie projektowania i prototypowania wiarygodnych rozwiązań dla edukacji szkolnej i pozaszkolnej; firmy związane z rozwojem formatów edukacyjnych (warsztatów i szkoleń), firmy z branży nowych technologii oraz rozwijające narzędzia edukacyjne w obszarach takich jak: Internet rzeczy (IoT), wirtualna rzeczywistość (VR), rozszerzona rzeczywistość (AR) oraz aplikacje na urządzenia mobilne.