Sponsorzy i partnerzy PPK

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Partner Strategiczny CNK od 2010 r. Wiodąca innowacyjna firma technologiczna na świecie, jej drugi największy ośrodek badawczo-rozwojowy (poza Koreą) znajduje się w Polsce.

Występując w roli sponsora – na mocy zawartego porozumienia – będzie finansowo wspierał projekt PPK. W ramach sponsoringu będzie współrealizować projekty związane z technologiami w edukacji, inkubatorami przedsiębiorczości i rozwojem smart city.

Obszar współpracy w ramach PPK – projekty realizowane z Centrum R&D Samsung

1. Rozwój rozwiązań i produktów edukacyjnych o niskim progu dostępności.
2. Zastosowanie technologii informatycznych w celu efektywnego uczenia się, przetwarzania informacji i procesów tworzenia nowej wiedzy.
3. Rozwiązania IT do zastosowania w procesach edukacyjnych i zawodowych przez użytkowników indywidualnych oraz biznesowych (aplikacje, gry i urządzenia IT).
4. Sposoby i techniki wdrażania rozwiązań rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (Virtual Reality, Augmented Reality).
5. Badania użyteczności produktów i rozwiązań w relacji z odbiorcą końcowym i jego zdolnościami poznawczymi, umiejętnościami uczelnia się i kreatywnością.
6. Rozwój systemów edukacyjnych i sprawdzających wiedzę.

Dotychczasowa współpraca Samsung i CNK

Dzięki partnerstwu z Samsung powstają programy edukacyjne, modernizowane są wystawy i organizowane imprezy popularyzujące naukę. Samsung odpowiada m.in. za dostarczanie rozwiązań technologicznych na potrzeby ekspozycji oraz miniwarsztatów.

Podczas wieloletniej współpracy powstały m.in.:

  • Strefa edukacyjna Samsung i kropka przybliżała właściwości kropek kwantowych (nanotechnologia) i ich wpływ na jakość telewizora Samsung SUHD (ultra high definition);
  • Strefa kodowania dotyczyła procesów uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – podstawy programu Scratch.

Firmy – dotychczasowi partnerzy CNK, które zadeklarowały współpracę, podpisując listy intencyjne:

innogy

Obszar współpracy w ramach PPK

1. Wykorzystanie innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań w budynku.
2. Zastosowanie technologii informatycznych w celu efektywnego uczenia się, przetwarzania informacji i procesów tworzenia nowej wiedzy.
3. Rozwiązania o zastosowaniu w obszarze smart city

Dotychczasowa współpraca

W ramach współpracy z firmą innogy (przedtem RWE), trwającej od 2012 r., stworzyliśmy produkt edukacyjny mający przybliżyć tematykę związaną z elektrycznością i zieloną energią. Zestaw edukacyjny „innogy Power Box” powstał w ramach prac rozwojowych w procesie ścisłej współpracy pomiędzy firmą a CNK. Prototypy zostały przetestowane przez uczniów i nauczycieli, a następnie  zestawy zostały wyprodukowane i rozdystrybuowane do 450 szkół w Polsce. Projekt w całości został sfinansowany przez innogy.

Roche

Obszar współpracy w ramach PPK

1. Rozwój nowoczesnej aplikacji edukacyjnej wykorzystującej technologię AR (Augmented Reality). Aplikacja powstała w ramach Programu ROCHE „Nauka Ratuje Życie”, którego celem jest rozbudzenie ciekawości poznawczej.
2. Tworzenie materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Dotychczasowa współpraca

W 2017 roku ruszył projekt ROCHE „Nauka Ratuje Życie”. Centrum Nauki Kopernik jest partnerem tego przedsięwzięcia i odpowiada za dostarczenie treści merytorycznych do różnego rodzaju rozwiązań edukacyjnych, które mają być stosowane w projekcie.

Saint-Gobain

Obszar współpracy w ramach PPK

1. Wytworzenie produktów powiązanych z komunikacja naukową – przedstawienie zastosowanych innowacyjnych technologii w produktach SG.
2. Stworzenie dla pracowników systemu szkoleń z komunikacji naukowej.
3. Pokazanie waloru edukacyjnego w produktach SG.
4. Wyposażenie budynku PPK w nowoczesne szkło SG.

Dotychczasowa współpraca

Saint-Gobain to firma innowacyjna, producent, przetwórca i dystrybutor różnego rodzaju materiałów, które dzięki swoim technologiom przekształca w wysokiej jakości innowacyjne produkty przydatne w życiu codziennym. Firma była sponsorem konkursu dla naukowców FameLab – edycja 2017 i 2018.