Współpraca z biznesemZastosowanie wyników prac B+R

Wśród najważniejszych czynników wpływających na tempo i poziom rozwoju gospodarczego są innowacyjność, transfer i wykorzystanie wiedzy. Warunkami dynamiki innowacyjnej gospodarki, generowania podaży nowych rozwiązań produktowych, procesowych i organizacyjnych są działalność badawczo-rozwojowa, szeroki dostęp do oryginalnych rozwiązań naukowo-badawczych, usług technologicznych, doradztwa i edukacji.

Takim ośrodkiem innowacyjności, prowadzącym działalność badawczo-rozwojową będzie Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego.

Badania będą miały wymiar aplikacyjny – posłużą przy konstruowaniu narzędzi i metod w ramach realizowanych projektów edukacyjnych. Dzięki współpracy z rynkiem, w tym m.in. rynkiem edukacyjnym w Polsce, PPK będzie miejscem, w którym wydawnictwa pedagogiczne, designerzy i producenci pomocy szkolnych oraz nowych technologii będą mogli testować jakość i użyteczność proponowanych przez siebie produktów i rozwiązań edukacyjnych lub współtworzyć je w partnerstwie w ramach PPK. Firmy zabawkarskie będą mogły wzmocnić edukacyjny potencjał swoich produktów, firmy edukacyjne będą miały szansę tworzyć i rozwijać rozwiązania i produkty edukacyjne wysokiej jakości o niższym progu dostępności, zaś firmy technologiczne będą mogły wytwarzać rozwiązania i produkty mające zastosowanie w edukacji.

Dzięki współpracy z biznesem możliwe będzie dotarcie do wielu odbiorców z wypracowanymi wynikami badań dotyczącymi sposobów uczenia się. Stworzy to też niepowtarzalną możliwość budowy społeczności (instytucje naukowe, badawcze oraz partnerzy komercyjni) zaangażowanej w zmianę kultury uczenia się. Wyniki prowadzonych badań i testów dotyczących konkretnych rozwiązań i produktów edukacyjnych mogą znaleźć swoje zastosowanie w działaniach firm technologicznych, edukacyjnych, trenerskich, projektujących innowacyjne rozwiązania z pogranicza designu i edukacji. Rosnący rynek zabawkarski, edukacyjny, a także rynek usług związanych z kształceniem się przez całe życie to naturalni odbiorcy badań prowadzonych w Pracowni. Firmy produkujące pomoce szkolne, narzędzia do rozwoju kreatywności, prowadzące zajęcia edukacyjne dla dzieci i rodziców, szkoły językowe, firmy szkoleniowe, które prowadzą kursy rozwijające określone kompetencje u dorosłych, będą mogły w sposób bezpośredni lub pośredni skorzystać z wyników prowadzonych prac.

Planowana komercjalizacja badań realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej.

1.  Tworzenie i wprowadzanie na rynek produktów i rozwiązań z konsorcjantami oraz partnerami PPK »

2. Klasyfikacja produktów i rozwiązań edukacyjnych – ocenianie przydatności, badanie trafności doboru odbiorców i kryteriów konkurencyjność na rynku »

3. Sprzedaż lub licencjonowanie eksponatów i zestawów edukacyjnych podmiotom i firmom zewnętrznym »

Współpraca z firmami, w zależności od jej obszaru i zakresu, będzie przebiegała etapowo. Zobacz Procesy kreacji i wdrażania na rynek »

Komercjalizacja prac będzie ściśle związana z celowym przenoszeniem wypracowanej w ramach PPK wiedzy (narzędzia, metody, rekomendacje) i związanego z nią know-how do praktyki gospodarczej. PPK będzie zasilać rynek nowymi rozwiązaniami i produktami z zakresu edukacji oraz metod nauczania, wykorzystywanymi przez firmy w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług z obszaru edukacji, technologii i rozrywki edukacyjnej.