Klasyfikacja istniejących produktów i rozwiązań edukacyjnych

Jednym z obszarów komercyjnej oferty PPK będzie klasyfikacja produktów i rozwiązań edukacyjnych. Podstawą klasyfikacji będą badania nad przydatnością i funkcjonalnością, ale także kontekstami zastosowania, w kształtowaniu kompetencji XXI wieku oraz prace rozwojowe wpływające na poprawę jakości produktów i rozwiązań w tym zakresie.

Usługa klasyfikacji będzie polegała na przebadaniu i oznakowaniu informacją dotyczącą wpływu danego produktu lub rozwiązania na rozwój poszczególnych kompetencji albo zastosowania produktu lub rozwiązania w konkretnych kontekstach. Taka informacja, pochodząca z wiarygodnego źródła badawczego, któremu mogliby zaufać konsumenci, znacząco zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku danego produktu lub rozwiązania, dostarczając ważnych informacji przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Klasyfikacja, której podstawą są badania naukowe, to bezpośrednie przeniesienie wytwarzanego w PPK know-how do praktyki gospodarczej.

Narzędzia określające przydatność produktów lub rozwiązań edukacyjnych w kształtowaniu poszczególnych kompetencji oraz narzędzia pozwalające określać właściwości i najlepsze konteksty stosowania danych produktów i rozwiązań są zaplanowanym elementem Agendy Badawczej PPK.
Przykładem prac klasyfikacyjnych prowadzonych przez CNK jest realizowane badanie wartości edukacyjnej robota Photon, jego wpływu na uczenie się podstaw programowania, logicznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji. Badacze analizują sposoby i różnice w  wykorzystaniu robota w różnych kontekstach edukacyjnych: domu, szkole, z udziałem rodziców i bez ich wsparcia,  w zależności od płci i wieku użytkowników.

Podobną klasyfikację poza Polską prowadzi instytut edukacyjny Lego (The LEGO Foundation Centre for Creativity, Play and Learning w Danii), który klasyfikuje użyteczność produktów firmy.