Tworzenie i wprowadzanie na rynek produktów i rozwiązań

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to Konsorcjum współtworzone z firmami Moje BambinoBeCREO. W planowanych badaniach i pracach rozwojowych konsorcjanci widzą potencjał dla ulepszenia swoich istniejących produktów i wprowadzania nowych rozwiązań na rynek.

Moje Bambino to jedna z największych firm na polskim rynku pomocy szkolnych. Głębokie zrozumienie potrzeb edukacji formalnej i nieformalnej pozwala na włączenie do Agendy Badawczej badań mających bezpośrednie zastosowanie w rozwoju działalności firmy. Wspólne prototypowanie i badanie rozwiązań i produktów edukacyjnych znajdujących się w planach sprzedażowych firmy jest istotnym elementem podnoszącym potencjał komercyjny PPK.

NeticTech – innowacyjny inkubator, rozwija i wprowadza na rynek zabawki i pomoce edukacyjne oparte o nowoczesne rozwiązania technologiczne. W ramach prac w PPK planowany jest rozwój istniejących i wprowadzanie kolejnych rozwiązań i produktów edukacyjnych na rynek zgodnie ze schematem stosowanym dotychczas przez NeticTech.

Zainteresowanie tego rodzaju współpracą wyraziły także firmy spoza Konsorcjum, a wśród nich dotychczasowi partnerzy i sponsorzy CNK. Saint-Gobain, innogy, i Roche interesują się przede wszystkim formatami z dziedziny komunikacji naukowej; Samsung Electronics oraz firmy związane z rozwojem technologii VR i AR – poszukiwaniem nowych kontekstów dla swoich produktów i rozwiązań, związanych z współtworzeniem edukacyjnych treści dla tych technologii.

Doświadczenie w tworzeniu wspólnych produktów i rozwiązań edukacyjnych oraz we współpracy z firmami zewnętrznymi Centrum Nauki Kopernik zdobywało, opracowując w procesach rozwojowych m.in. z firmami Boeing (Konstruktorzy marzeń) czy innogy (Power box) projekty związane z edukacją i komunikacją naukową.