Festiwal Przemiany 2012

Niepublikowane wcześniej nagrania poety miasta - Białoszewskiego w spektaklu na wiślanej wyspie, instalacje pozwalające dotykać (dosłownie) i przekształcać słowa, masowa personalizacja mebli, koncert-spotkanie dwóch pokoleń muzyków. To wszystko odbyło się w Centrum Nauki Kopernik podczas Festiwalu Przemiany.

Przez 9 dni w otoczeniu Centrum Nauki Kopernik odbywały się warsztaty, projekcje filmowe, działania teatralne, autorskie wydarzenia z pogranicza sztuk, nowatorskie koncerty łączące dźwięk, sztuki wizualne i nowe technologie. Mierzyły się one z różnymi zmianami: historycznymi, społecznymi, kulturowymi, które zachodzą we współczesnym mieście. Punktem wyjścia były przemiany Powiśla – dzielnicy, w której niemal dwa lata temu zamieszkaliśmy. Stała się ona częścią naszej tożsamości, ale i my siłą rzeczy bierzemy udział w jej przeobrażeniach. Podczas festiwalu zależało nam na pokazaniu, że zmiany w naszym najbliższym otoczeniu są częścią przemian o charakterze cywilizacyjnym i społecznym.

Zachęcaliśmy do twórczego traktowania przestrzeni: uczestnicy Przemian sami projektowali scenografię festiwalową, zmieniali oblicze powiślańskich zakładów rzemieślniczych, próbując znaleźć sposób na porozumienie międzypokoleniowe. Szanując tradycję i doświadczenie minionych epok, szukali własnych rozwiązań i konfrontowali swoje pomysły z pomysłami innych osób. Podczas festiwalu wyszliśmy z budynku Kopernika, opuściliśmy wystawy. Do współtworzenia programu zaprosiliśmy też kuratorów: designerów, producentów muzycznych, grafików, filozofów i społeczników. Zależało nam bowiem na stworzeniu przestrzeni, gdzie spotkają się ludzie o różnych poglądach. Wierzymy, że to się udało.