PrzechwycenieInstalacja audiowizualna

Instalacja audiowizualna „Przechwycenie / Interception” konfrontuje widzów z technologią, która każdego dnia z rosnącą precyzją rejestruje naszą aktywność. Praca podejmuje problematykę panoptyzmu, skłaniając do refleksji nad zasadnością nieustającej obserwacji, jakiej jesteśmy poddani w miejskim środowisku.

Prezentacja składa się z dwóch równoczesnych projekcji oraz kamer monitoringu umieszczonych w przestrzeni wystawy. Na pierwszym z ekranów prezentowana jest dokumentacja hacktywistycznych działań, w wyniku których przechwycone zostały nadzorujące przestrzeń publiczną kamery. Działania te polegały na przejęciach sprzętu i interwencji w oprogramowanie, a ich celem było odebranie mechanizmom nadzoru statusu naturalnych elementów architektury.

Druga część instalacji to tworzona w czasie rzeczywistym kompilacja obrazów, transmitowanych przez kamery, pochodzące z udokumentowanych akcji. Obrazy zazwyczaj niedostępne dla zwykłego człowieka zostają upublicznione, a widz przejmuje na chwilę rolę obserwującego. Obraz prezentowany na ekranie nie jest jednak perfekcyjnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Na skutek interwencji w oprogramowanie obsługujące ten niewielki system monitoringu, nie sposób rozpoznać pojawiających się na ekranie postaci. Tym samym zarówno kamery jak i oprogramowanie, zamiast służyć nadzorowi, robią coś zupełnie przeciwnego. Misternie skonstruowany system staje się bezużyteczny, a inwigilacja, jakiej widz jest poddany – bezprzedmiotowa.

Roch Forowicz w swojej praktyce artystycznej interesuje się problemem miejskiej inwigilacji – nieustającej obserwacji przez systemy monitoringu i przetwarzania danych. Jego działalność jest radykalna, często określana mianem nielegalnych „hacktywistycznych” interwencji, opierających się na przechwyceniu i wykorzystywaniu urządzeń służących inwigilacji wbrew woli ich twórców.

Kiedy i gdzie?

04-07.09.2014 

Centrum Nauki Kopernik, piętro 1 

Wstęp wolny

Artysta

Roch Forowicz


Kuratorka

Katarzyna Boratyn