O pożytkach ograniczenia prywatności

Prywatność jaką znaliśmy dotąd bezpowrotnie umarła. Konieczna jest nowa definicja na poziomie społecznym i indywidualnym. Masowe przetwarzanie wielkich, aktualizowanych zbiorów danych o zachowaniach ludzi i obiektów w świecie Internetu Rzeczy może być źródłem nieocenionej wiedzy, która będzie służyć planowaniu społecznemu, ochronie zdrowia, demografii, zarządzaniu aglomeracjami, edukacji, prewencji zagrożeń oraz tworzeniu i dostarczaniu klientom produktów i usług lepiej dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Piotr Płoszajski
Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swojej pracy zajmuje się Nową Gospodarką: wpływem technologii na strategie i modele biznesowe, internetem obiektów, Big Data, CSR 2.0 i prosumpcją. Współautor szeregu badań międzynarodowych nt. m.in.: nowej przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności firm i tacit knowledge.

Kiedy i gdzie?

07.09.2014
godz. 17.00-18.30

Centrum Nauki Kopernik, parter

Wstęp wolny

Kurator i partner merytoryczny

Fundacja Panoptykon