I Kongres Marsjański

Czy poziom współczesnej nauki i technologii pozwala realnie myśleć o budowie cywilizacji międzyplanetarnej? Jak pokonać bariery fizyczne, biologiczne, techniczne, aby opuścić Ziemię i osiedlić się w innym miejscu Kosmosu?

I Kongres Marsjański to forum do debaty o perspektywach kolonizacji Marsa. Osiem grup dyskusyjnych, osiem obszarów problemowych, ośmioro ekspertów. Razem z nimi omówimy zagadnienia logistyczne, technologiczne, zdrowotne i społeczno-prawne związane z transportem oraz późniejszym funkcjonowaniem kolonistów w ekstremalnych warunkach Czerwonej Planety. 

Dzięki nietypowej formule „odwróconej kawiarni naukowej” debata nie jest wymianą tez przez specjalistów. Eksperci tylko inicjują dialog - wprowadzają w tematykę, zadają kluczowe pytania. Reszta należy do uczestników, którzy biorą aktywny i twórczy udział w dyskusji. Każdy może przedstawić własny punkt widzenia: oryginalny, nie obciążony rutyną naukową, wskazujący profesjonalistom nowe perspektywy badawcze.

Kongres poprowadzi Tadeusz Kocman – inżynier, absolwent Imperial College of Science, Technology and Medicine w Londynie, współzałożyciel i sekretarz Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (Polish Space Professionals Association, PSPA), od 2009 roku zaangażowany w realizacje projektów kosmicznych w Niemczech, Holandii, Anglii i Polsce. 

Eksperci:

 • Tobiasz Mayer, Instytut Lotnictwa / Centrum Technologii Kosmicznych
  TRANSPORT i NAPĘDY – jak przetransportować setki kolonistów z Ziemi na Marsa? czy lepiej zbudować wielką rakietę do podróży bezpośredniej, czy kilka mniejszych do podróży z przystankami? gdzie zbudować bazy pośrednie? jakiego rodzaju paliwo użyć – stałe czy ciekłe (np. ciekły metan, co pozwoli produkować je na Marsie)? a może poczekać aż powstanie zupełnie nowa technologia, (napęd jonowy, plazmowy)?

 • Justyna Barys, Europejska Agencja Kosmiczna, ESA
  ZASOBY – jak zapewnić ludziom tlen, wodę, pożywienie w czasie wielomiesięcznej podróży? jak uprawiać rośliny w warunkach panujących na Marsie (niska temperatura, mniejsze nasłonecznienie, mikrograwitacja)? co zrobić z odpadami – składować i wysyłać z powrotem za Ziemię? jak i do czego wykorzystywać lokalne zasoby (np. regolit do druku 3D)?

 • Marcin Wygachiewicz, SENER, PSPA (Polish Space Professionals Association)
  ROBOTYKA i MECHANIZMY – jak przygotować infrastrukturę na Marsie, zanim nastąpi lądowanie ludzi? jak zapewnić sprawne sterowanie z orbity urządzeniami operującymi na powierzchni Marsa? jakich robotów potrzebujemy (łazik, humanoid, ramię robotyczne)? jakie prace mogą (a jakie muszą) zostać wykonane przez roboty? jakich zadań nie powinniśmy pozostawiać robotom?

 • Jakub Falaciński, Fundacja Exorion
  HABITATY, ŻYCIE W EKSTREMALNEJ IZOLACJI – jak uwzględnić psychologiczne potrzeby człowieka w warunkach izolacji, samotności, braku prywatności? jak zapobiegać konfliktom w zamkniętej przestrzeni? jak przystosować ludzki zegar biologiczny do funkcjonowania w ramach marsjańskiej doby – dłuższej od ziemskiej o 40 minut?

 • Joanna Kuźma, LUNARES
  FIZJOLOGIA – jak przeciwdziałać negatywnym skutkom niskiej grawitacji (atrofia układu kostnego i mięśniowego, zaburzenia widzenia, spadek odporności organizmu)? jak chronić organizm przed promieniowaniem kosmicznym podczas podróży na Marsa?

 • Artur Łukasik, PSPA (Polish Space Professionals Association)
  NAWIGACJA i KOMUNIKACJA – jak wylądować w odpowiednim miejscu na Marsie? jak prowadzić sprawną komunikację z Ziemią przy 20-minutowym opóźnieniu sygnału? czy w tej sytuacji procedury bezpieczeństwa powinny zakładać wsparcie z Ziemi?

 • Kinga Gruszecka, PSPA (Polish Space Professionals Association)
  KWESTIE SPOŁECZNO-POLITYCZNE – kto poleci na Marsa? kim będą pierwsi osadnicy, jak będą wybierani, dobierani? kogo będą reprezentować? jakie role społeczne powinni przyjmować? czy powinni być tam tylko inżynierowie i naukowcy? jak powinna funkcjonować osada na Marsie?

 • Kamil Dobrowolski, Koło Naukowe Prawa Kosmicznego i Lotniczego UJ
  KWESTIE PRAWNE – jak zapewnić bezpieczną, pokojową oraz prowadzoną w imię dobra całej ludzkości eksplorację Marsa? jaki status prawny powinni otrzymać pierwsi koloniści? jakiej ziemskiej władzy powinni oni podlegać? jakie prawa oraz wolności powinny zostać im przyznane? jak powinny zostać uregulowane stosunki własnościowe pomiędzy osadnikami na Marsie?

Partner debaty:

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kiedy i gdzie?

17 września 2017,
godz. 15:00–18:00,
Planetarium

Rejestracja

Koordynator:

Paweł Kolanowski