Leopold SummererWykład

O najbardziej niezwykłej drużynie w Europejskiej Agencji Kosmicznej - ACT Advanced Concepts Team) opowie Leopold Summerer podczas wykładu „Zaawansowane koncepcje dla projektu Kosmos 4.0”. Prowadzony przez niego zespół genialnych naukowców poszukuje rozwiązań technologicznych dla najbardziej zawiłych problemów związanych z eksploracją Kosmosu.

Obecnie sektor kosmiczny szybko się rozwija i przechodzi głębokie zmiany. Nigdy wcześniej w historii tyle państw nie prowadziło tak zróżnicowanych działań w przestrzeni kosmicznej, ani tyle firm i korporacji nie było tak bardzo zaangażowanych w przemysł kosmiczny jak dziś.
Jednocześnie przestrzeń kosmiczna nie wydaje się już skomplikowana i odległa – temat jej eksploracji jest obecny w codzienności, rzadko zdarzają się dni bez informacji o postępach w badaniu naszej galaktyki.

A jednak przestrzeń kosmiczna wciąż ma pewne cechy, które są i pozostaną wyjątkowe. Wywiera to ogromny wpływ na sposób, w jaki ludzie podchodzą do działalności w sektorze kosmicznym: jak tworzą projekty i przygotowują misje, jak rozwijają technologie dla Kosmosu. Dlatego Leopold Summerer podczas wykładu „Zaawansowane koncepcje dla Kosmosu 4.0” zaprezentuje, w jaki sposób Zespół ds. Zaawansowanych Koncepcji Europejskiej Agencji Kosmicznej (Advanced Concepts Team – ESA) przygotowuje Agencję i cały europejski sektor kosmiczny do wejścia w obszar Kosmosu 4.0. Prezentacja dotyczyć będzie takich tematów , jak:  wielodziedzinowe myślenie, ogromna rola otwartej nauki, obrzeża nauki i przenikające się obszary badawcze, podejmowanie ryzyka i stosowanie metod naukowych.  

Zespół ds. Zaawansowanych Koncepcji (ang. Advanced Concepts Team, ACT) to wyjątkowy think-tank Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ta interdyscyplinarna grupa badawcza stanowi medium dla opracowania technologii i pomysłów kluczowych z punktu widzenia strategii w długofalowym planowaniu przyszłych przedsięwzięć dotyczących zasiedlania innych planet. W ramach działań grupy naukowcy i inżynierowie prowadzą skomplikowane badania w obszarach nowych technologii i trudnych do wyobrażenia zagadnień dotyczących przyszłości. Zajmują się kompleksową analizą najróżniejszych zjawisk i mechanizmów, takich jak: uczenie maszynowe, struktura czasu w poza ziemskich warunkach, hibernacja, biomateriały, które mają zastosowanie w mikrograwitacji. odchylenia trajektorii asteroidów, itp.

Kiedy i gdzie?

15 września 2017,
godz. 19:00–20:30,
Planetarium

Rejestracja