Festiwal Przemiany
3-6 października 2019

Jaka czeka nas przyszłość? Produkując coraz więcej żywności, przyczyniliśmy się do zniszczenia naturalnego środowiska. Ostatni moment, by spróbować ocalić planetę, jest właśnie teraz. Nauka i technika dostarczają nam narzędzi. Od nas zależy, czy i jak je wykorzystamy. Zapraszamy na Festiwal Przemiany.

Chyba nic nie łączy ludzi z naturą bardziej bezpośrednio niż żywność. Rozwój naszej cywilizacji od samego początku determinowało odkrywanie i przetwarzanie różnorodnych źródeł pokarmu – coraz bardziej ekspansywne, masowe i ingerujące w zastany kształt środowiska. W końcu ten nieposkromiony apetyt zawiódł nas w ślepą uliczkę. Gigantyczne hodowle zwierząt są siedliskiem antybiotykoopornych superbakterii i przyczyniają się do katastrofy klimatycznej, emitując gazy cieplarniane. Monokulturowe uprawy niosą ze sobą ryzyko utraty bioróżnorodności. Wysoko przetworzony pokarm niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie i sprzyja rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych. Marnujemy ogromne ilości energii i wody, a także samej żywności – wyrzucamy jej więcej, niż potrzeba do wykarmienia wszystkich głodujących ludzi na świecie. To ostatni dzwonek, by otrząsnąć się z apatii i zaprojektować bardziej zrównoważoną przyszłość żywności: przyjazną środowisku, etyczną i sprzyjającą naszemu zdrowiu. Taką szansę dają nam nauka i technika – choć to w dużej mierze one doprowadziły nas do obecnego impasu. Nowoczesna biotechnologia pozwala z imponującą precyzją tworzyć nowe odmiany roślin oraz czyste mięso (z komórek pobranych od żywego zwierzęcia, bez uboju). Znamy skuteczne i bezpieczne środki ochrony roślin, innowacyjne metody konserwacji żywności, a automatyzacja upraw, hodowli i dystrybucji pomaga dbać o oszczędzanie zasobów oraz bezpieczeństwo produktów. Nauka i technika nie uratują jednak świata same. Wiele zależy od nas – konsumentów. Nasze osobiste wybory żywieniowe nie tylko określają naszą tożsamość, ale także wpływają na globalne zmiany. 

Na tegorocznym Festiwalu Przemiany poznamy produkty, prototypy i procesy, w których wykorzystuje się rezultaty najnowszych badań oraz nowe technologie odmieniające przemysł rolno-spożywczy. Zderzymy trendy, dane, wynalazki i innowacje ze zmianami społecznymi zachodzącymi pod ich wpływem. Przyjrzymy się również statystycznej skuteczności protestów i bojkotów, a także lobbingu, którego na całym świecie podejmują się wielkie organizacje aktywistyczne, opierając swoje postulaty na drobiazgowych śledztwach i badaniach naukowych. Spróbujemy zrozumieć złożone mechanizmy psychologiczne i społeczne, stojące za zmianą przyzwyczajeń, rozpowszechnianiem się pseudo- lub wprost antynaukowych mitów o żywności, brakiem zaufania do ekspertów czy też ogólną obojętnością wobec problemów związanych z żywnością i żywieniem. Poszukamy też szansy na to, by spożywanie posiłków znów miało charakter wspólnotowy w ramach nowego, odpowiedzialnego społecznie systemu żywnościowego.

Kiedy i gdzie?

3-6 października 2019
Centrum Nauki Kopernik

Wstęp wolny