Konferencja 2007 r.

W dniach 6-7 grudnia 2007 roku Centrum Nauki Kopernik zorganizowało konferencję Interakcja-integracja dla organizatorów centrów nauki i interaktywnych wystaw w Polsce. 

Była to pierwsza taka konferencja w naszym kraju. Wzięli w niej udział przedstawiciele 15 inicjatyw (centrów nauki lub innych inicjatyw tworzących interaktywne wystawy) z całej Polski. Są się one w różnej fazie realizacji: część z nich zaprasza już gości na wystawy, wiele pracuje nad stałymi siedzibami, niektóre dopiero tworzą plany. Gośćmi konferencji byli także: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, minister Zbigniew Marciniak, 
oraz Erik Jacquemyn, szef komitetu programowego europejskiego stowarzyszenia centrów nauki ECSITE i dyrektor belgijskiego centrum nauki Technopolis.

Program obejmował wymianę  doświadczeń związanych z pozyskiwaniem eksponatów i tworzeniem koncepcji wystaw, a także z wyborem form organizacyjno-prawnych nowo powstających instytucji i znajdowaniem dla nich źródeł finansowania. W podsumowaniu spotkania uczestnicy jednogłośnie zgodzili się, że taka forma współpracy środowiska jest bardzo pożądana i może przynieść doskonałe efekty.

Kiedy?

6-7 grudnia 2007 roku

Gdzie?

Warszawa