Konferencja 2008 r.

4-5 grudnia 2008 roku odbyła się druga edycja konferencji Interakcja-Integracja.

 Wzięli w niej udział organizatorzy niekomercyjnych centrów nauki i interaktywnych wystaw w Polsce (19 ośrodków). Współpraca między tymi instytucjami intensywnie się rozwija. Uczestnicy konferencji wymienili się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem ich ośrodków oraz omawiali problemy wynikające z realizacji działań programowych. Dyskutowali m.in. kwestie związane z tworzeniem interaktywnych wystaw i eksponatów, projektowaniem i promocją centrum nauki, Europejską Współpracą Transnarodową.
Gościem specjalnym spotkania był Vlastimil Volak, dyrektor niedawno otwartego Centrum Nauki Techmania w Pilznie, który podzielił się doświadczeniami na temat popularyzacji nauki w Czechach. 
Konferencja zakończyła się wnioskiem o potrzebie wypracowania wspólnych dobrych praktyk w różnych dziedzinach działalności, w tym w realizacji działań programowych, współpracy z nauczycielami i środowiskiem naukowym. 

Kiedy?

4-5 grudnia 2008 roku

Gdzie?

Warszawa