Konferencja 2012 r.

W IV Konferencji Interakcja – Integracja wzięło udział około 150 osób z 31 miast i miasteczek Polski oraz przedstawiciele czterech zagranicznych firm, które promowały swoje produkty.

 Przez dwa dni, 7 i 8 marca 2012 roku, uczestnicy spotkania wymieniali się doświadczeniami m.in. na temat współpracy centrów nauki z nauczycielami, sponsorami i mediami lokalnymi. Zwiedzali wystawy, oceniali interaktywne eksponaty i wzięli udział w pokazie w planetarium Nieba Kopernika. 
Podczas otwarcia konferencji prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego zapowiedziała przygotowanie ministerialnego konkursu finansującego centra nauki w Polsce. 
– Naszym wspólnym zadaniem jest wykorzystanie energii, zdolności i potencjału wszystkich pasjonatów popularyzacji nauki. Liczymy na działania oddolne (…). Wiemy, że tworzenie nowych centrów i wystaw wymaga dobrej współpracy pomysłodawców z samorządem lokalnym i różnymi instytucjami – podkreśliła minister. 
O istnieniu w całym kraju takich oddolnych inicjatyw informowały plakaty przygotowane przez uczestników konferencji. Wystawę i towarzyszące jej pokazy naukowe kilku ośrodków mogła obejrzeć również publiczność odwiedzająca Kopernika. 
Ważnym punktem w programie konferencji była dyskusja nad zasadami stworzenia organizacji polskich centrów nauki. Uczestnicy zapoznali się z propozycją celów takiego zrzeszenia i możliwą formą prawną. Wybrano komitet inicjujący. Jego zadaniem będzie dokładne opracowanie celów i zasad funkcjonowania organizacji, a następnie skonsultowanie ich z pozostałymi osobami reprezentującymi podmioty, chcące przystąpić do tworzonego porozumienia.

Kiedy?

7-8 marca 2012 roku

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik