Konferencja 2013 r.

28 lutego i 1 marca 2013 roku, podczas V Konferencji Interakcja–Integracja, po raz pierwszy do twórców centrów nauki, wystaw interaktywnych oraz planetariów dołączyli przedstawiciele wybranych festiwali nauki, uniwersytetów dziecięcych, kawiarni naukowej i uniwersytetu trzeciego wieku.

Około 150 osób przybyło z 69 instytucji z 41 miejsc Polski. To szerokie grono połączyło ukierunkowanie na rozwój społeczeństwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji, ale także to, że w naszych działaniach podkreślamy rolę indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, rozbudzania kreatywności i krytycznego myślenia. Dlatego, trochę przewrotnie na torbach z materiałami konferencyjnymi pojawił się cytat z Alberta Einsteina: „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza”.
Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dra Dominika Batorskiego i Edwina Bendyka o strukturze, dynamice i działaniu sieci społecznych i wzięli udział w dziewięciu sesjach, w tym warsztatowych – o tworzeniu koncepcji wystaw interaktywnych i przygotowywaniu pokazów naukowych. Rozmawiali o sukcesach i trudnościach. Zapoznali się także z ofertą wystawców – polskich i zagranicznych firm zajmujących się tworzeniem interaktywnych ekspozycji. 

Drugiego dnia uzgodniono ostateczny kształt Porozumienia o współpracy, czyli organizacji skupiającej uczestników konferencji – podmioty działające non profit, zaangażowane w rozwój nauki i edukacji. Uczestnicy sesji o Porozumieniu podjęli również decyzję, że następna konferencja, w 2014 roku odbędzie się w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Kiedy?

28 lutego i 1 marca 2013 roku

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik