Konferencja 2014 r.

Tegoroczna, VI konferencja I-I zgromadziła, jak co roku, reprezentantów polskich centrów nauki, uniwersytetów dziecięcych i trzeciego wieku, festiwali nauki, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją nieformalną oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, zainteresowanych powstaniem na ich terenie tego typu ośrodków.

Obrady trwały trzy dni, w czasie których dyskutowano o bardzo wielu tematach istotnych dla środowiska z zakresu finansów, programu i organizacji różnego rodzaju działań ». Sesjom towarzyszyły rozmowy kuluarowe, kontynuowane w trakcie integracyjnych wieczorów. Organizatorem tegorocznej konferencji, po raz pierwszy odbywającej się poza Kopernikiem, było Centrum Nauki Experyment z Gdyni. Uczestników konferencji przyjęło bardzo gościnnie w swojej nowej siedzibie, znajdującej się w nowoczesnym kompleksie budynków Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W czasie konferencji Interakcja–Integracja odbyło się spotkanie Rady Porozumienia polskich centrów nauki i instytucji edukacji nieformalnej. Rada wybrała nazwę Porozumienia – SpiN Nauka i Społeczeństwo, nakreśliła zadania na najbliższy rok i wybrała miejsce kolejnej konferencji – Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Kiedy?

12-14 marca
2014 roku

Gdzie?

Centrum Nauki Experyment w Gdyni