Konferencja 2015 r.

fot. Łukasz Balcerzak

VII konferencja Interakcja–Integracja odbyła się w dniach 11-13 marca 2015 roku, a jej gospodarzem było toruńskie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. To młode, bo działające od listopada 2013 roku, centrum nauki stanęło na wysokości zadania i wspaniale ugościło ponad 200 uczestników konferencji z całej Polski.

Jak co roku reprezentowane były zarówno instytucje już  działające na polu edukacji nieformalnej i komunikacji naukowej, jak i ośrodki, które są właśnie tworzone, były też osoby, które  dopiero planują podjęcie tego typu wyzwań. W ciągu trzech dni odbyło się  trzynaście sesji, które prowadziło 14 moderatorów, a udział w nich wzięło 42 prelegentów i panelistów.

Na uroczystość otwarcia konferencji przybyli przedstawiciele zarówno władz centralnych, jak i lokalnych, m.in. prof. dr hab. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (który także wygłosił wykład inauguracyjny), Marta Czapińska, doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji Narodowej, Piotr Całbecki,  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Zbigniew Fiderewicz, wiceprezydent Torunia. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele lokalnych mediów, które szeroko informowały o odbywającym się w Młynie Wiedzy ogólnopolskim wydarzeniu.

Obradom konferencji towarzyszyło Biznes Bistro, gdzie 10 firm prezentowało uczestnikom swoją ofertę. Pokazało to bardzo spektakularnie, że rynek centrów nauki i instytucji edukacji nieformalnej jest atrakcyjny dla biznesu zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

W trakcie konferencji, jak co roku, odbyło się posiedzenie Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN. Kończyło ono kadencję sekretarza SPiN, poświęcone więc było m.in. podsumowaniu działań SPiNu przez pierwsze dwa lata. Dyskutowano też działania w toku i plany na przyszłość. Najważniejszym momentem posiedzenia były wybory sekretarza – funkcję tę powierzono ponownie dyrektorowi Centrum Nauki Kopernik, p. Robertowi Firmhoferowi.

Konferencja w toruńskim Młynie Wiedzy  kończyła się wielkimi podziękowaniami i brawami dla gospodarzy oraz hejnałem mariackim, który zagrany na niezwykłej trąbce był zaproszeniem na następną konferencję do Krakowa.

Kiedy?

11-13 marca
2015 roku

Gdzie?

Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy
w Toruniu