Konferencja 2017 r.

IX konferencja Interakcja – Integracja po 4 latach odbyła się znowu w Koperniku.

Gości powitał dyrektor Centrum Nauki Kopernik, p. Robert Firmhofer, a w uroczystości otwarcia głos zabrali również podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, p. Maciej Kopeć, oraz wiceprezydent Warszawy, p. Włodzimierz Paszyński. Wykład inauguracyjny był wygłoszony przez amerykańskiego biologa i specjalistę od edukacji, prof. Johna H. Falka.  Następnie przez trzy dni uczestnicy, ok. 270 osób, brali udział w kilkunastu różnego typu sesjach i warsztatach.

Konferencję poprzedził całodobowy hackaton planetaryjny, w którego wyniku powstały programy zaprezentowane konferencyjnej publiczności w czasie Nokturnu w Koperniku. Drugi konferencyjny wieczór goście spędzili w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego.

Gospodarzem następnej, X konferencji będzie Uniwersytet Śląski, a do Kopernika Interakcja – Integracja wróci za cztery lata. 

Konferencja Interakcja – Integracja 2017 została objęta honorowym patronatem przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Przewodniki i plany miasta dla uczestników dostarczyli:

Kiedy?

15-17 marca 2017 r.

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik