Pokazać-Przekazać 2008

Blisko 90 osób uczestniczyło w konferencji Pokazać-Przekazać zorganizowanej przez Centrum Nauki Kopernik w dniach 18-20 kwietnia 2008 roku w Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Przez dwa pierwsze dni uczestnicy prezentowali swoje pokazy naukowe i wymieniali się doświadczeniami. Ostatniego dnia, w niedzielę, odbyły się specjalne pokazy otwarte dla publiczności.

Konferencja Pokazać-Przekazać odbywa się cyklicznie. Pierwsza miała miejsce w październiku 2007 roku i pokazała, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Jest ona przeznaczona dla osób prowadzących pokazy z różnych dziedzin nauki i stanowi forum wymiany doświadczeń oraz okazję do wspólnego doskonalenia warsztatu demonstratora. Wśród uczestników przeważają nauczyciele, studenci i pracownicy naukowi, osoby z ośrodków kulturalno-naukowych oraz innych jednostek zajmujących się popularyzacją nauki. Łączy ich pomysłowość oraz zapał do prowadzenia pokazów naukowych.
Pokazy takie są bardzo skuteczną formą popularyzacji nauki – w atrakcyjny, widowiskowy i często zabawny sposób pokazują naukowe zjawiska. Pomagają je zrozumieć, ale przede wszystkim wzbudzają zainteresowanie, skłaniają do zadawania sobie pytań i szukania na nie odpowiedzi. Pokazują, jak fascynująca może być nauka i zajmowanie się nią.

Konferencja Pokazać-Przekazać ma formę warsztatów. Uczestnicy  przedstawiają na scenie swoje propozycje pokazów, które potem omawiają wspólnie. W tym roku w ciągu dwóch dni odbyły się 24 pokazy z różnych dziedzin wiedzy. Podczas zabawnego widowiska o nietypowych metodach pompowania balonów animatorzy Centrum Nauki Kopernik tłumaczyli, czym jest ciśnienie i jakie prawa nim rządzą.
Marek Pawłowski z Instytutu Problemów Jądrowych pokazywał „Fizykę z balonika” i udowadniał, że balon nie jest tak delikatny, jak go opisują a dodatkowo, że jego wytrzymałość zależy od… koloru!
To jego pokaz zyskał najwyższe oceny w przeprowadzonej wśród uczestników ankiecie.
Show „Współczesny Robinson – poradnik rozbitka” pokazywał nowoczesne techniki krzesania ognia oraz jak z bezludnej wyspy wysłać wiadomość bez użycia poczty. Nie zabrakło też pokazów z szeroko pojętej humanistyki, np. „Pudełko zwane wyobraźnią” przedstawiane przez pracowników Muzeum Literatury.

Od jednego z najlepszych demonstratorów nauki w Europie - Waltera Ginckelsa z belgijskiego centrum nauki Technopolis - uczestnicy konferencji mogli się też uczyć warsztatu prowadzenia pokazów. Przedstawił on swoje show i dzielił się doświadczeniami w zakresie przygotowania i prowadzenia pokazów naukowych.

Ostatniego dnia konferencji Walter Ginckels oraz animatorzy Centrum Nauki Kopernik wystąpili przed warszawiakami w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim. Walter w swoim niezwykle widowiskowym show zaprezentował m.in. kontrolowane eksplozje metanu i metanolu, odkurzacz przerobiony na wyrzutnię rakiet oraz strzelbę z ziemniaków. Animatorzy pokazywali, jak wygląda dźwięk i pozwalali poczuć go na własnej skórze, obrazowo wyjaśniali też właściwości fali dźwiękowej.
Zaprosili również widzów do robienia instrumentów muzycznych z prostych przedmiotów, by potem zagrać na nich „Odę do fizyki”.

Kiedy?

24-25 sierpnia 2012

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa