Pokazać-Przekazać 2014

Ponad 270 uczestników z całej Polski wzięło udział w dwudniowej konferencji Pokazać – Przekazać która odbyła się 22-23 sierpnia 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik.

Głównym hasłem tegorocznego wydarzenia było „Pomóż mi to zrobić samodzielnie” Marii Montessori. Temat ten stanowił oś wszystkich aktywności odbywających się w trakcie konferencji.

Konferencję rozpoczął dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Robert Firmhofer, który przedstawił szerszy kontekst przewodniego hasła konferencji – Samodzielność to aktywność, a nie bierność.
To aktywność naszych rąk, niekiedy nóg, ale przede wszystkim mózgów. Samodzielnie przygotowując i wykonując doświadczenie czy eksperyment, a następnie analizując i komunikując jego rezultat konstruujemy naszą wiedzę i budujemy umiejętności praktyczne. Samodzielność w edukacji oznacza także współpracę i komunikację z innymi, oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie – powiedział dyrektor Firmhofer.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska odniosła się do znaczenia eksperymentu w procesie edukacji i zmiany roli nauczyciela w procesie kształcenia – Nie mam żadnych wątpliwości, że eksperymentowanie jest taką częścią edukacji XXI wieku, która powinna mieć miejsce w każdej szkole. To jest również doskonały moment, aby wyciągnąć nauczyciela spod tablicy i postawić go w środku klasy, po to, aby był jednym z elementów współpracujących przy przeprowadzaniu doświadczeń.
Na zakończenie swojego wystąpienia Minister Kluzik-Rostkowska poprosiła uczestników o przesłanie postulatów ze wskazaniami, gdzie potrzebna jest jej pomoc oraz zadeklarowała wsparcie w zakresie ich realizacji.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Tyler de Witt, który w niezwykle prosty i przystępny sposób wyjaśnił na czym polega metoda badawcza, jakie  są jej niezbywalne elementy, w jaki sposób można zastosować metodę badawczą w szkole. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał konieczność wyjścia poza schemat i treści podręcznikowe Myślę, że polscy nauczyciele powinni robić wszystko co w ich mocy, aby angażować uczniów w przeprowadzanie eksperymentów, skłaniać do samodzielnego dochodzenia do wniosków i rozwiązań. Moja rada dla Was: wyjdźcie poza podręcznik.

Po zakończeniu części panelowej konferencji, uczestnicy wysłuchali posumowania przygotowanego przez moderatorów poszczególnych grup. Zmiana formuły tegorocznych paneli w znaczący sposób uaktywniła zgromadzonych nauczycieli. Tym razem  uczestnicy paneli  zostali podzieleni na mniejsze zespoły , w których lider moderował dyskusje toczące się wokół wcześniej postawionych pytań. Kierunki rozmowy określone  w ramach prac panelu dotyczącego miejsca eksperymentu w rzeczywistości szkolnej przedstawił Pan Grzegorz Mazurowski, wnioski z panelu „Więcej niż komputer” przekazał Pan Marcin Polak, o refleksjach panelistów „Świata w klasie” opowiedział Pan Piotr Kossobudzki, a Pan Tomasz Rożek przedstawił najciekawsze wątki z dyskusji w ramach panelu poświęconego interdyscyplinarności.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wykładu prof. Stanisława Dylaka „Kształcenie przez działanie i myślenie”. Wystąpienie dotyczyło procesu uczenia się, kształcenia wyprzedzającego oraz nowej roli nauczyciela, dostosowanej do wymogów zmieniającej się szkoły. Chciałbym Państwu przekazać, że nie tyle ważne jest czego uczysz, ale jak się uczysz, bo przez to tworzysz odpowiedni klimat w klasie – podkreślał prof. Dylak.

Podczas tegorocznej konferencji odbyło się aż 11 warsztatów nawiązujących tematycznie do motta konferencji. Wśród nich znalazły się bardzo ciekawe zajęcia „Kosmos w szkole” dotyczące wykorzystywania zagadnień technologii kosmicznych w edukacji szkolnej, „Nauka w puszce” o tym,  co ma wspólnego szkoła ze światem nauki, czy wreszcie bardzo wysoko oceniony przez uczestników  warsztat „Edukacja medialna”.  Znaczna grupa uczestników wzięła udział również  w zajęciach laboratoryjnych, w trakcie których mieli okazję do prowadzenia samodzielnych eksperymentów i poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Po zakończeniu części warsztatowej konferencji, pracownik CNK - Robert Szczęsny, który obserwował uczestników w trakcie eksperymentów w laboratoriach i prac warsztatowych przedstawił podsumowanie pt. „Co robili inni, gdy my ciężko pracowaliśmy?”. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to to, że my wszyscy nadajemy na tych samych falach. Rzeczywiście czułem wspólnotę wartości i podejścia do tego co robimy.[…] Największe emocje wzbudziła końcówka warsztatu „Nauka w Puszce”, gdzie uczestnicy zastanawiali się, czy jest możliwa taka prawda obiektywna i skończona, teoria naukowa zamknięta raz na zawsze? [..] I na koniec: wszyscy razem jesteśmy członkami ruchu na rzecz zmiany polskiej edukacji, a szerzej mówiąc zmiany w polskim społeczeństwie. Wielu z Państwa jest w takiej sytuacji, że jesteście na przykład jedynym nauczycielem w swojej szkole, czy jednym z niewielu, który próbuje zrobić coś nowego, czy inaczej. I to nie zawsze jest łatwe, to czasem jak widać na zdjęciu – może być bolesne. Ale bardzo, bardzo liczymy na Państwa konsekwencję i upór w tym działaniu.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Piotra Voelkela „Poczucie własnej wartości kluczem do lepszej edukacji”, które dotyczyło kształtowania kompetencji niezbędnych do poruszania się we współczesnym świecie, korzystania ze swoich możliwości i tego, co przynosi nauka, aby odnieść sukces w życiu zawodowym i społecznym. Najważniejszą kompetencją jaką należy wytworzyć w sobie, ale też przekazać dzieciom jest gotowość do tego, aby się zmieniać, adaptować się szybko do zmieniającej się sytuacji. Inną bardzo ważną cechą, którą należy dzieciom uzmysłowić i je do tego przygotować jest umiejętność pracy w zespole – mówił Piotr Voelkel.

Konferencję zakończył profesor Łukasz Turski, szef Rady Programowej CNK
– Uczymy dziecko, a nie przedmiotu i tego się Państwo trzymajcie.

W trakcie konferencji pracowały 22 grupy warsztatowe, odbyły się cztery panele dyskusyjne, trzy wykłady, a także pokazy w Planetarium. W wydarzeniu wzięli udział nauczyciele z całej Polski, reprezentanci uczelni wyższych oraz innych instytucji aktywnych na polu edukacji.

Kolejna edycja konferencji będzie miała miejsce w sierpniu 2015 roku.

 

Tegoroczna konferencja „Pokazać-Przekazać organizowana jest w ramach projektu  „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia.

Kiedy?

22-23 sierpnia 2014 r.

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa