Pokazać-Przekazać 2015

Dziewiąta konferencja Pokazać-Przekazać już za nami. Ponad 250 pasjonatów edukacji z całej Polski wzięło udział w spotkaniu, które odbyło się 21-22 sierpnia 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik. Hasłem tegorocznej konferencji była myśl Henry’ego Forda „Połączenie sił to przypadek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces”.

Uczenie się jest przygodą odkrywania nieznanego, wyzwaniem poznawania siebie, radością rozumienia świata w całej jego złożoności i bogactwie. Jest aktywnością w równym stopniu społeczną, co indywidualną, wymagającą współpracy tak samo jak konkurencji. Nie może się obyć bez kontekstu społecznego, ponieważ świat, o którym się uczymy, nie istnieje tylko w podręcznikach, lecz otacza nas na co dzień. Prawdziwą szkołą jest świat wokół nas, a najlepszym sposobem na zwiększanie wiedzy i umiejętności kluczowych dla młodych ludzi oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w XXI wieku jest korzystanie z zasobów tego świata w procesie edukacji. Zmiana kultury uczenia może nastąpić tylko wtedy, kiedy partnerzy i interesariusze edukacji będą współuczestniczyć w procesie refleksji i wprowadzania w życie innowacyjnych rozwiązań.

Podczas tegorocznej konferencji „Pokazać–Przekazać” porozmawialiśmy właśnie o środowisku uczenia i zmianie kultury uczenia. Dyskutowaliśmy na temat korzyści płynących z uczenia w miejscach wpisujących się w szerokie i różnorodne spektrum środowisk edukacyjnych.

O procesie uczenia myślimy w kontekście społecznym, kładąc nacisk na umiejętność współpracy i rozwój kapitału społecznego. Dlatego jednym z tematów naszego spotkania były role edukatora i uczniów oraz ich wzajemna relacja i komunikacja. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak budować współpracę i współodpowiedzialność w procesie uczenia oraz jak planować i organizować ten proces, by wszyscy uczniowie brali w nim aktywny udział. Myśląc o szkole jako o środowisku uczącym się, ustalaliśmy, w jaki sposób i czego nauczyciele różnych specjalności mogą się wzajemnie od siebie uczyć i jakie korzyści mogą czerpać ze współpracy. Podczas paneli dyskutowaliśmy również o skutecznym włączaniu rodziców w działania edukacyjne realizowane przez szkołę oraz o budowaniu trwałej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi w środowisku lokalnym. Zaprosiliśmy do rozmowy o tym, jak świadomie tworzyć partnerstwa instytucji prowadzących edukację formalną i nieformalną oraz jak budować współpracę szkół ze światem nauki i biznesu w kontekście rozwoju kompetencji i talentów uczniów przydatnych w ich przyszłym życiu naukowym i zawodowym.

W programie konferencji znalazły się liczne panele dyskusyjne i zajęcia praktyczne (warsztaty, zajęcia w laboratoriach CNK), wykłady zaproszonych gości, pokaz filmu wraz z dyskusją, spotkania i rozmowy z naukowcami, przedstawicielami władz polskiego systemu edukacji, organizacji pozarządowych oraz samorządów.

Na konferencję, która odbyła się w dniach 21–22 sierpnia 2015 roku, zaprosiliśmy edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, pracowników oświaty oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz edukacji.

 

Kiedy?

9. edycja konferencji odbyła się 21 i 22 sierpnia 2015

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa