Pokazać-Przekazać 2016

Konferencja „Pokazać-Przekazać” jest punktem kulminacyjnym naszej całorocznej działalności edukacyjnej. Przez dwa sierpniowe dni w Koperniku spotykali się ludzie, którzy edukację nie tylko chcą zmieniać, ale już zmieniają na lepsze: edukatorzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, pracownicy oświaty, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, naukowcy. Konferencja jest okazją do budowania środowiska, które odważnie podejmuje dialog na temat wyzwań, jakie stoją przed współczesną edukacją. Podczas dziesiątego, jubileuszowego spotkania zastanawialiśmy się nad istotnym pytaniem: dlaczego w edukacji jest tak mało nauki? Czy warto to zmienić?

Jak i po co zbliżać do siebie naukę i edukację, których styk w zbyt wielu przypadkach przebiega na gotowej formułce podanej w podręczniku? Ta integracja z nauką wydaje nam się, i możemy poprzeć to licznymi dowodami, być jedną z najważniejszych dróg unowocześniania edukacji. Pozwala elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby uczących się, nadążać, a w idealnych warunkach – wyprzedzać, współczesną rzeczywistość. Konkretne projekty edukacyjne, realizowane przez edukatorów związanych z centrami nauki, muzeami, fundacjami i stowarzyszeniami pokazują, jak niezwykłe rezultaty można osiągać zbliżając edukację do nauki. Uczniowie, wspierani przez nauczycieli, którzy angażują się w projekty badawcze w programach ESERO czy Klub Młodego Odkrywcy, zaskakują nas mnogością pomysłów, ogromem pasji i zaangażowania. Na konferencji mieli okazję podzielić się doświadczeniami, a także opowiedzieć o problemach, jakie napotkali na swej drodze. O swoich doświadczeniach opowiedział także, podczas inauguracyjnego wykładu, Matteo Merzagora, dyrektor Escpaces des Sciences Pierre-Gilles de Gennes we Francji.

Stosowanie metody badawczej w nauczaniu i korzystanie z różnorodnych przestrzeni edukacyjnych przygotowuje do radzenia sobie w życiu, uczy odwagi mierzenia się z nieznanym. To stawia nas przed kolejnymi pytaniami: jakie kompetencje potrzebne są we współczesnym świecie i czy edukacja spełnia swoją społeczną rolę? W jaki sposób szkoła ma przygotować młodych ludzi do życia we współczesnym świecie, przyczyniać się do kształtowania osób otwartych, samodzielnych, umiejących korzystać z dorobku nauki? Podczas konferencji będziemy rozmawiać o roli nauki, sprzyjającej demokratyzacji i kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w którym myślenie krytyczne jest warunkiem wolności, chroni przed manipulacją. O kapitale naukowym, o tym co wpływa na stosunek młodych ludzi do nauki, opowiadała dr Ilona Iłowiecka-Tańska, kierownik Działu Badań w Centrum Nauki Kopernik.

O uspołecznieniu nauki i kulturze współczesnej mówił prof. Janusz Mucha, socjolog z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Podczas sesji warsztatowych i paneli dyskusyjnych, które stanowią integralną część konferencji, sprawdzaliśmy, na jakiej podstawie myślimy, że jesteśmy humanistami bądź umysłami ścisłymi, oraz czy takie myślenie nie ogranicza naszych możliwości rozwoju. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak nauczyciel może korzystać z osiągnięć nauki i rozwijać swoje kompetencje badawcze. Czy w szkole obecne jest miejsce na błędy i porażki, a także wyciąganie z nich wniosków? Dyskutowaliśmy o tym, czym różnią się innowacje pedagogiczne od pedagogicznej mody. Wreszcie zapytaliśmy, kim jest naukowiec.

W żywej bibliotece można było spotkać i bezpośrednio porozmawiać z ekspertami z różnych dziedzin.

Na wiele pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Wiele pytań rodzi kolejne. To dlatego Centrum Nauki Kopernik kilka miesięcy temu na mocy nowego Statutu, pozostając instytucją kultury, stało się jednocześnie jednostką naukowo-badawczą. Miejscem, w którym prowadzone będą eksperymentalne badania nad procesami uczenia się. Miejscem, w którym nie tylko poznaje się naukę, ale także ją tworzy.

Kiedy?

10. edycja konferencji
odbyła się 26 i 27 sierpnia 2016

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa