Kawiarnia idei

Zamieszczony tutaj graf jest wynikiem interpretacji i integracji danych graficznych na podstawie fotografii wykonanych w trakcie Kawiarni Idei 25 sierpnia 2017 roku. Ręczna digitalizacja zebranego materiału uzupełniona została o powszechnie dostępne informacje (z materiałów promocyjnych, baz danych, oraz źródeł internetowych).

 

Niewielkie usterki wynikają z trudności w interpretacji pisma odręcznego lub z wielokrotnego kodowania przez uczestników Kawiarni tych samych węzłów pod różnymi nazwami.

Kliknij, aby pobrać plik pdf.

Jak powstał ten rysunek?

Opracowanie danych odbywało się w trzech krokach:

Krok 1: Tzw. algorytm ukierunkowanej siły (ang. force-directed algorithm). W modelu tym krawędzie zastępowane są wirtualnymi sprężynami. Pożądane ułożenie otrzymujemy pozwalając sieci samodzielnie znaleźć i osiągnąć stabilne ułożenie.

Krok 2: Dla każdej pary wierzchołków znajdujemy najkrótszą ścieżkę, która je łączy. Następnie dla każdego wierzchołka wyliczamy liczbę najkrótszych ścieżek, która przezeń przechodzi – tzw. centralność przechodnią (ang. betweenness cetrality). Na wizualizacji wielkość węzła jest proporcjonalna właśnie do centralności przechodniej. Na podstawie rozkładu centralności algorytm grupujemy węzły w klastry (ang. natural clustering).

Krok 3: Zachowując strukturę klastrów uzyskaną wcześniej, poszukujemy ułożenia wierzchołków najlepiej obrazujacego strukturę drzew rozpinających sieć. Dodatkowo komponenty na najniższym poziomie hierarchii układamy radialnie (ang. baloon tree layout).

Taka a nie inna metodologia jest wynikiem swobodnego eksperymentowania z rozmaitymi kombinacjami algorytmów, a także teoretycznej analizy struktury grafu. Ostatecznie celem było jak najlepsze zobrazowanie klastrów rozłożonych wokół tych węzłów, które pełnią kluczową rolę w zachowaniu spójności grafu. Preferowaliśmy w układzie tych ludzi i instytucje, przez które przechodzą najistotniejsze szlaki rozprowadzania informacji. Centralność przechodnia jest miarą tego, jak dany węzeł sieci zaangażowany jest w pośredniczenie pomiędzy oddalonymi od siebie podsieciami. A o to przecież chodziło w Kawiarni Idei.

Obraz uzyskany na podstawie danych z Kawiarni Idei jest oczywiście fragmentaryczny i skupiony wokół Centrum Nauki Kopernik. Wynika to z faktu, że większość informacji pochodzi od osób obecnych na konferencji Pokazać–Przekazać, a więc w jakiś sposób powiązanych z CNK. Dlatego tak istotne są jego obrzeża. To właśnie tam, znaleźć można ludzi, organizacje, czy działania, które stają się „bramkarzami” (ang. gatekeepers) sieci. Pełnią rolę „proroków”, zasilających układ nową wiedzą i kontaktami.

Rzut oka na podsieci

Wizualizacja całej sieci dostępna jest na samym dole strony. Można na niej w powiększeniu obejrzeć powiązania, które ujawnione zostały podczas Kawiarni Idei.

Globalna struktura sieci wskazuje na powiązania wielu małych podsieci, scentralizowanych wokół osób o dużym potencjale pośredniczenia w kontaktach. To właśnie one mają najwyższe wartości indeksu centralności przechodniej. Poszczególnym podsieciom nadaliśmy roboczo ramowe nazwy, próbując uchwycić naturę ich scentralizowania.

Ciekawym przykładem jest obszar, który obejmuje kilka instytucji muzealnych i kulturalnych, zogniskowanych wokół edukatorów zajmujących się sztuką. Zaskakujące jest, jak łatwo kontakty z obszaru edukacji przez sztukę przepływają do sieci zogniskowanej wokół konferencji Interakcja–Integracja i sieci centrów nauki.

Kliknij, aby powiększyć.

Oprócz sieciowań tematycznych lub towarzyskich, daje się zaobserwować naturalną skłonność do regionalizacji powiązań. Oczywiście przyporządkowania do określonych obszarów Polski są umowne. Na poniższym powiększeniu widać jak nawet stosunkowo odległe geograficznie węzły mogą zostać przez algorytmy analizy sieci umieszczone obok siebie.

To źródło zaskakujących pytań badawczych. Czy to uproszczenie wynikające z naturalnych ograniczeń Kawiarni Idei? A może mamy do czynienia z artefaktem algorytmu? Dalsza wnikliwa analiza może przynieść odpowiedzi na te i inne pytania. Dla uczestników Kawiarni Idei może to być punkt wyjścia dla własnej refleksji… Czy i z kim podejmować współpracę? Kto może otworzyć moją podsieć na kontakty z interesującymi mnie ludźmi?

Kliknij, aby powiększyć.

 

 

Zespół merytoryczny: Katarzyna Zdrojewska i dr Łukasz Badowski

Zespół grafików firmy SuperSuper:
Filip Zdrodowski – project manager
Kaja Kukuła – graphic designer
Krystian Berlak – graphic designer