Podsumowanie warsztatów

Drugiego dnia XI konferencji Pokazać–Przekazać odbyły się warsztaty Kopernik na wynos, w trakcie których ćwiczyliśmy metodę projektowania współbieżnego (ang. concurrent design). Jest to sposób na wytwarzanie skomplikowanych produktów w złożonym sieciowym środowisku współpracy. Słowem – konektywizm w działaniu!

Przed każdym z zespołów postawiliśmy zadanie opracowania specyfikacji zestawu edukacyjnego, dzięki któremu można przeprowadzić aktywności o charakterze edukacyjnym – doświadczeń, gier itp. Poza wymogiem autonomiczności, ekonomii, funkcjonalności i jakości merytorycznej zestawu uczestnicy warsztatów nie mieli żadnych ograniczeń. Treść i sposób wykonania zadania pozostawiliśmy do decyzji uczestnikom.

Różne zespoły podeszły do sprawy rozmaicie. Niektóre skupiły się na doświadczeniach, inne na sprzęcie. Powstały oryginalne i często zaskakujące kreatywnością pomysły. Zdarzały się oczywiście problemy techniczne, konflikty koncepcji, zatory komunikacyjne itp. – naturalne objawy procesu twórczego. W końcu celem warsztatów było właśnie przećwiczenie takich sytuacji. Nawet jeżeli ostateczny produkt okazał się mało dopracowany, to cel najważniejszy został osiągnięty.

Poniżej prezentujemy wyniki prac. Ponieważ w trakcie warsztatów czas był jednym z krytycznych czynników, nie wszystkie specyfikacje osiągnęły podobny poziom szczegółowości. Często, nawet w ramach jednego produktu, niektóre aspekty opisane zostały dokładniej, a inne – zapewne ze względu na złożoność – jedynie pobieżnie.

Staraliśmy się zachować układ treściowy i zawartość specyfikacji. W niektórych tylko przypadkach dodaliśmy komentarze (wyraźnie wyróżnione kolorem), oparte na uwagach i notatkach prowadzących warsztat trenerów.

GRUPA A – Prysły Zmysły

Pomysł dotyczy działań edukacyjnych wokół zmysłów człowieka – doświadczenia i aktywności podzielone na kategorie odpowiadające zmysłom. Zespół przygotował dwie wersje pudełka: podstawową – niskokosztową, łatwiejszą do skompletowania, oraz tzw. wersję Premium – z myślą o komercjalizacji projektu (dla odbiorców dysponujących wyższym budżetem).

Projekt zakłada aktywności łączące aspekty przyrodnicze (eksperymentalne) z humanistycznymi (eksploracja kultury). Dodatkowym trikiem jest pomysł, aby pudełko mogła spełniać dwie dodatkowe funkcje – pudło rezonansowe  pudło rezonansowe i camera obscura w jednym.

Prowadzący: Łukasz Badowski, Katarzyna Kołacz

Zobacz końcowy materiał z pracy grupy A [plik pdf] »

GRUPA B – Escape room

To pudełko to przykład na to, że czasem pomysł jest wart tysiąc razy więcej, niż materiały i sprzęt. Zestaw nie jest poświęcony doświadczeniom ani merytorycznej wiedzy, ale konkretnej metodzie. Jego celem jest budowanie kompetencji współpracy i komunikacji za pomocą aktywności zwanej escape room (po polsku często tłumaczone często jako „pokój zagadek”).

Zawartość zestawu to instrukcje organizowania escape roomów oraz kilka przedmiotów, które często wykorzystuje się tego rodzaju aktywności (np. kłódki z szyframi, sejfy, etc.) Większość obiektów jest wielokrotnego użytku, materiały zużywalne uzupełniane są według potrzeb. Nie ma określonej listy działań – jest tylko metoda. Materialny komponent pudełka ma więc drugorzędne. Za to idea jest po prostu genialna!

Prowadzący: Paweł Jaskólski, Aleksander Jasiak

Zobacz końcowy materiał z pracy grupy B [plik pdf] »

GRUPA C – Budujemy Mosty

Mówiliśmy już, że czasem pomysł więcej znaczy niż dokładne opracowanie, tak jest i tym razem. Projekt obejmuje w zasadzie jedną dopracowaną aktywność, ale za to dotyka wielu różnych aspektów procesu konstruowania. Całość składa się na bardzo ciekawe doświadczenie – jeśli pomysł zostanie sfinalizowany, przy dopracowaniu odpowiedniego opakowania i modelu dystrybucji, rzecz może odnieść spory sukces!

Konstruowanie zachodzi tu bowiem, oprócz płaszczyzny materialnej, również w przestrzeni społecznej. Celem działania jest kształcenie nie tyle (czy też: nie tylko) umiejętności technicznych, ale również komunikacji i współpracy.

Prowadzący: Małgorzata Karwowska, Katarzyna Andrejczuk

Zobacz końcowy materiał z pracy grupy C [plik pdf] »

GRUPA D – Myślę → Działam → Uczę się

Unikalny koncept tego zestawu edukacyjnego opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu lokalnego środowiska, sąsiedztwa i najbliższego otoczenia (może to być np. podwórko) do wprowadzenia w tematykę przyrodoznawstwa. Badanie przyrody we własnej okolicy łączy się też odświeżeniem myślenia o ruchu i zabawie –zupełnie już zapomnianych w dobie Internetu i smartfonów grach podwórkowych. Ten aspekt motoryczny stanowi dużą oryginalność zestawu.

Zagadnienia poruszane przy wykorzystaniu tego zestawu odnoszą się do różnych aspektów przyrody, ale takich, które dotykają nas bezpośrednio – pojawiają się w najbliższym otoczeniu. Czy będzie to dotyczyć dużego miasta czy wsi, dostępność różnych form przyrodniczych może być oczywiście różna, ale zawsze możliwe do wykorzystania.

Prowadzący: Łukasz Mędrzycki, Beata Jurkiewicz

Zobacz końcowy materiał z pracy grupy D [plik pdf] »

GRUPA E – Świat Dźwięków + Bądź na Fali

W trakcie tworzenia swoich rozwiązań Grupa E doświadczyła trudności i pułapek procesu projektowania współbieżnego. Nie powstała jedna spójna koncepcja, ale myliłby się jednak ten, kto by uznał, że prace zakończyły się fiaskiem.

Po pierwsze uczestnicy warsztatu wyszli z niego bogatsi o doświadczenie trudnej pracy twórczej, wymagającej rozproszonej koordynacji – typowej dla działań w złożonych sieciach relacji, w których informacja nie rozchodzi się w tak prosty sposób, jak w strukturach liniowych. Po drugie uczestnikom warsztatów udało się stworzyć pewne idee. Są to pomysły, które można wykorzystać, np. jako uzupełnienie innych materiałów lub jako punkt wyjścia do skonstruowania czegoś nowego.

Prowadzący: Jacek Rosiński, Justyna Picheta

Zobacz końcowy materiał z pracy grupy E [plik pdf] »

GRUPA F – Optyka dla Smyka

Grupa F skupiła się na doskonałym opracowaniu merytorycznym i technicznym. Skład materiałów i sprzętu został gruntownie przemyślany, a koszty poszczególnych elementów wyposażenia dokładnie skalkulowane zostały. Szczegółowo opracowany zestaw doświadczeń obejmuje szeroką paletę zagadnień z zakresu optyki. Niektóre z nich opisano w materiałach, podając ciekawe wskazówki do realizacji w praktyce edukacyjnej. Warto dodać, że autorzy pomyśleli też o użyciu technologii w postaci dostępnych aplikacji na urządzenia mobilne.

Prace objęły zagadnienie projektowania i formatowania standardu elementów pisemnych – kart pracy i opisów doświadczeń. Końcowy kształt produktu warsztatów, choć wydaje się bardzo skrótowy, poprzedzony był długą dyskusją. Zanim przyjęto końcową wersję, przedyskutowano wiele rozwiązań (i to też jest ogromna wartość warsztatu dla jego uczestników).

Prowadzący: Agnieszka Strzeżek, Adam Czyżewski

Zobacz końcowy materiał z pracy grupy F [plik pdf] »

GRUPA G – SENSeBOX

W tym opracowaniu najbardziej odkrywcza nie jest zawartość, ale model funkcjonowania. Kluczem do osiągnięcia efektu było przemyślenie standardu opakowania. Opracowano swego rodzaju platformę techniczną, która w połączeniu z drugim elementem – modelem biznesowo-promocyjnym – tworzy kombinację otwierającą szerokie pole zastosowań. Znakomicie rozwiązano standaryzację sposobu opracowania kart zadania. Przygotowany został model instrukcji, zawierający warianty dla aktywności prowadzonych przez nauczyciela/opiekuna lub samodzielnego użytkownika.

Nawet jeśli zestaw nie znajdzie komercyjnego operatora, standaryzacja sposobu opakowania umożliwia model wymiany (np. pomiędzy klubami KMO, szkołami itp.). Każdy, kto zainwestuje w platformę pasującą do standardu, może tworzyć własne pudełka z zestawami i wymieniać się nimi z innymi podmiotami. Grupa, która zrobi ten zestaw i znajdzie dużo współużytkowników, de facto ustali standard, do którego następni będą się musieli dostosować Może więc warto być pierwszym?

Prowadzący: Michał Rączka-Dudek, Zuzanna Michalska

Zobacz końcowy materiał z pracy grupy G [plik pdf] »

——————————————-

Zespół konferencji Pokazać–Przekazać dołożył wszelkich starań, aby jak najwierniej odwzorować kształt wypracowanych rozwiązań, a także prawidłowo oznaczyć wszystkich autorów materiałów. Jednak nie wszystkie zapiski uczestników warsztatów były równie czytelne. Jeśli ktoś z czytelników zauważy, że na liście autorów brakuje jego nazwiska, prosimy o kontakt.

 

 

Wszystkie materiały w niniejszym podsumowaniu publikujemy na licencji CC-BY-SA. Zachęcamy wszystkich czytelników do podejmowania prób realizacji zamieszczonych tu pomysłów w całości lub części i dzielenia się ze sobą oraz z CNK wynikami swoich działań.