Pokazać – Przekazać 2019

23 i 24 sierpnia odbyła się 13. edycja konferencji Pokazać – Przekazać. Centrum uwagi tegorocznego wydarzenia stanowili nauczyciele jako główni architekci zmian w edukacji. Rozmawialiśmy o ich ważnej społecznej roli oraz o konieczności wprowadzenia zmian w systemie kształcenia wobec wyzwań stawianych przez realia XXI w. W wykładach, dyskusjach i warsztatach uczestniczyli nauczyciele, edukatorzy, naukowcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się edukacją formalną i pozaformalną.


Podczas tegorocznej konferencji Pokazać – Przekazać mówiliśmy o konieczności przedefiniowania roli nauczyciela, a co za tym idzie także zmiany metodyki. Wszyscy uczestnicy byli zgodni, że należy odejść od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się, bo tylko w ten sposób będzie można dobrze przygotować młode pokolenia do sprawnego funkcjonowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Dzisiejsza szkoła w centrum zainteresowania musi postawić uczniów jako autonomiczne jednostki, na które, w ramach odpowiednio zaprojektowanego i realizowanego procesu uczenia się, przeniesiony zostanie ciężar zdobywania wiedzy i doświadczenia. Tu odpowiedzialność leży po stronie osób uczących, ich kompetencje są kluczowe.

O powyższych problemach oraz rolach, jakie nauczyciele przyjmowali i będą przyjmować w relacjach z uczniami, a także o dysonansie pomiędzy oczekiwaniami społeczeństwa a jego zaufaniem do nowoczesnych rozwiązań w edukacji w kontekście kulturowym i historycznym mówiliśmy podczas sesji debat, w pierwszym dniu konferencji. Doskonałym wprowadzeniem do dyskusji był wykład „Nieustające pytanie o sens szkoły” wygłoszony przez prof. Tomasza Szkudlarka, kierownika Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Drugi dzień konferencji wypełniły warsztaty poświęcone poznaniu metod Inquiry Based Learning, Problem Based LearningProject Based Learning, czyli uczeniu się przez dociekanie, przez odkrywanie i rozwiązywanie problemów. W takim myśleniu o uczeniu kładzie się nacisk na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, na korzystanie w praktyce z metody badawczej i współpracę w zespole, które obecnie stanowią jedne z najważniejszych wyzwań edukacyjnych. Ich specyfice i korzyściom, jakie dają uczniom, poświęcony był wykład „Więcej niż Google. W towarzystwie wielkich idei” wygłoszony przez dr Sharon Friesen, prodziekan Wydziału Edukacji Werklund na Uniwersytecie w Calgary. Wykorzystanie metod IBL i PBL w szkolnej praktyce ćwiczyli uczestnicy warsztatów „Pytaj, badaj, rozwiązuj problemy”, które poprowadziła dr Friesen oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujący się nowoczesnym kształceniem.

Wykład podsumowujący konferencję „Mity kompetencyjne polskiej edukacji” wygłosiła prof. Barbara Fatyga, kierowniczka Zakładu Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie wystąpienia postawiła wiele pytań (m.in.: Czy znamy cele i aspiracje młodych ludzi? Czy oni sami mają świadomość własnych potrzeb?). Podając barwne przykłady, rozprawiła się z różnymi mitami funkcjonującymi w polskim społeczeństwie (kto od kogo i czego się uczy, jak i po co korzystamy z mediów społecznościowych i tradycyjnych, jak i dlaczego dokonujemy wyborów osobistych i zawodowych). Nawiązując do jednego z mitów kompetencyjnych („edukacja jako reprodukcja systemów kulturowych i społecznych”), zacytowała dane ze swoich badań do jeszcze niepublikowanego raportu dla Rady Europy.

Gdzie?

Centrum Nauki Kopernik,
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

Poprzednie edycje: