Panele dyskusyjne

23.08, PIĄTEK,
godz. 12.00–14.00, 15.00–15.45

Nauczyciele – architekci zmiany
Sesja debat moderowana przez przedstawicieli szkół i instytucji kultury

Podczas tegorocznego spotkania chcemy rozmawiać o edukacji w świetle wyzwań, jakie stawiają przed nią realia XXI wieku i włączyć się do gorącej dyskusji nad stanem oświaty w Polsce. Zależy nam jednak, by oddać głos uczestnikom konferencji – nauczycielom, edukatorom, naukowcom, dyrektorom oraz przedstawicielom instytucji i organizacji zajmujących się edukacją formalną i nieformalną. To Państwa zdanie jest dla nas szczególnie ważne.

By zmierzyć się z wieloma pytaniami, problemami, wyzwaniami czy dylematami do współpracy zaprosiliśmy 10 ekspertów, którzy pierwszego dnia konferencji moderować będą debaty zróżnicowane pod względem formy. Już wkrótce na naszej stronie pojawią się szczegółowe informacje o zaplanowanych działaniach.