Konferencja Przygody umysłu 2015

Na czym polega uczenie się w muzeach i centrach nauki? Jaki jest ich wpływ na życie społeczne i kapitał naukowy? Ile wolności a ile instruktażu dawać zwiedzającym? Jak badać oczekiwania gości? Czy muzea i centra nauki mogą stać się partnerami naukowców?

Centrum Nauki Kopernik i Uniwersytet Warszawski zapraszają na międzynarodową konferencję „Przygody umysłu”. Podczas dwóch dni wybitni naukowcy, badacze i praktycy z Polski i zagranicy będą wspólnie szukali odpowiedzi na te pytania.

Zapraszamy pracowników muzeów i centrów nauki, zainteresowanych kwestią wpływu działalności placówki na zwiedzających. Zapraszamy naukowców i badaczy, zajmujących się badaniem procesów poznawczych, mechanizmów uczenia się i doświadczenia w instytucjach edukacji pozaformalnej.

Goście specjalni Konferencji:

Prof. Louise Archer, King’s College, Londyn
Prof. Paulo Blikstein, Stanford University, USA

Prof. Anna Giza, Uniwersytet Warszawski
Dr Diana Issidorides
, Centrum Nauki NEMO, Amsterdam
Dan Wormald
, Natural History Museum, Londyn
PRZECZYTAJ WIĘCEJ O GOŚCIACH SPECJALNYCH »

Cele konferencji:

1. Dyskusja na temat muzeów i centrów nauki jako przestrzeni badań naukowych. Prezentacja inspirujących przykładów badań oraz wymiana doświadczeń na temat zwiedzających w przestrzeni centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej oraz roli tych instytucji w życiu społecznym.

2. Budowa relacji między naukowcami i praktykami z Polski i zagranicy.

Podczas konferencji odbędą się:
wykłady i dyskusje;
warsztaty i spacery badawcze w przestrzeni wystaw CNK;

Naukowcy:

Poznajcie korzyści prowadzenia badań w centrach nauki, muzeach, m.in.:
interaktywne eksponaty uwidaczniają procesy, dzięki czemu można czasem zaobserwować dane zjawisko „w przyspieszonym tempie” lub bardziej wyraziście,
bardzo dużo ludzi na raz, których można objąć badaniem,
bardzo łatwo zobaczyć różnorodność zachowań ludzkich w tych samych, powtarzalnych warunkach.

Praktycy:

Przedstawiciele działów edukacji, ewaluacji, marketingu, działów programowych centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej – dostrzeżecie możliwe korzyści współpracy z badaczami, m.in.:
jak lepiej zrozumieć zachowania waszych zwiedzających,
jak sprawdzić, czy i w jaki sposób wasz przekaz dociera do odbiorcy poprzez ekspozycję,
jeśli stać się bardziej wiarygodnymi 

Sesje będą zaplanowane w sposób, który umożliwi twórczy dialog między badaczami i praktykami – z korzyścią dla przyszłych, wspólnych przedsięwzięć.

 

Informacje dodatkowe:

1. Konferencja odbywa się w języku angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski.

2. Rejestracja trwa do 15 października 2015 roku.

3. Opłata konferencyjna wynosi 500 PLN lub 119 EURO. Koszt obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad i uroczystą kolację inauguracyjną.

4. Doktorantom oferujemy zniżkę i opłatę w wysokości 250 PLN lub 60 EURO.

 

 Organizatorzy konferencji: