Konferencja Przygody umysłu 2017

Konferencja „Przygody umysłu. Uczenie się” jest próbą integracji wiedzy na temat uczenia się, która pomoże projektować lepsze rozwiązania edukacyjne. Ale nie jest jedyną okazją, by dzielić się wiedzą i by wiedzę wzbogacać. Badania nad procesami uczenia się chcemy realizować w ramach naszego nowego przedsięwzięcia – Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego.

Pracownia będzie prowadzona w formie konsorcjum badawczo-rozwojowego. Jej działalność będzie opierać się na współpracy środowisk edukacyjnych, społecznych, biznesowych i naukowych. Tworzone tu nowatorskie idee i produkty mają wspierać kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w XXI wieku, umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i pracy zespołowej.

W programie konferencji organizowanej przez Centrum Nauki Kopernik i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny: wystąpienia i warsztaty prowadzone przez gości specjalnych konferencji. 

Goście specjalni konferencji:

Kogo zachęcamy do zgłoszenia się?

Psychologów, socjologów, antropologów, kulturoznawców, muzealników, edukatorów, nauczycieli, pedagogów, studentów i wszystkie osoby zainteresowane innowacyjnymi badaniami dotyczącymi uczenia się.

Zakres tematyczny wystąpień:

 • Społeczne i kulturowe uwarunkowania uczenia się i rozwoju aspiracji naukowych;
 • Kluczowe mechanizmy w procesach uczenia się STEM;
 • Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, korzystania z technologii a edukacja STEM;
 • Rola narzędzi edukacyjnych – eksponatów, zestawów, programów, pomocy naukowych – w uczeniu się przyrody i nauk ścisłych;
 • Komunikacja a uczenie się: uczestnicy, proces, struktura, zakres.

Podczas konferencji odbędą się:

 • wykłady i sesje panelowe,
 • warsztaty metodologiczne w przestrzeni wystaw CNK poprowadzone przez gości specjalnych konferencji,
 • BADNIGHT! – impreza, w trakcie której naukowcy z godnością opowiadają o swoich inspirujących niepowodzeniach. Strój wieczorowy nieobowiązkowy w przeciwieństwie do uśmiechu i dystansu.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy
do
1 października 2017 r. – zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

 • Wysokość opłaty – 550 PLN lub 130 EUR
  Doktoranci i studenci – 380 PLN lub 90 EUR

Koszt obejmuje opłatę konferencyjną, udział w warsztatach, materiały konferencyjne, kawę w czasie przerw oraz obiad i kolację inauguracyjną.
Wykłady prowadzone w języku angielskim będą tłumaczone. 

 

Kiedy i gdzie?

26-27.10.2017

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń