Goście specjalni

 
MAARTJE RAIJMAKERS

Profesor
Uniwersytet w Lejdzie
Department of Educational Sciences of the institute of Pedagogics
Faculty of Social and Behavioral Sciences;
National Center Science and Technology/Science Center NEMO (NCWT/NEMO)
Cognitive Development

Prof. Maartje Raijmakers jest filozofem i psychologiem rozwojowym. Obecnie należy do grona najwybitniejszych badaczy procesów poznawczych. Współpracuje z Centrum Nauki NEMO, gdzie bada zachowania eksploracyjne i motywacje poznawcze dzieci. Głównym przedmiotem zainteresowań prof. Raijmakers jest rozwój poznawczy, a w szczególności przyswajanie wiedzy naukowej w kontekście edukacji nieformalnej. Bieżące projekty badawcze dotyczą: rozwoju procesu uczenia się ze szczególnym uwzględnieniem edukacji z obszaru nauk ścisłych oraz wpływu różnic indywidualnych na uczenie się.

 
 DOR ABRAHAMSON

Profesor
Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley
Graduate School of Education

Prof. Dor Abrahamson jest specjalistą w zakresie procesów uczenia się (Learning Sciences). W swojej pracy skupia się na projektowaniu i badaniu narzędzi oraz rozwiązań edukacyjnych. Jego głównym przedmiotem zainteresowań są poznawcze aspekty myślenia matematycznego. Obecnie pracuje w Graduate School of Education na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie prowadzi laboratorium Embodied Design Research. Prof. Abrahamson projektuje interaktywne materiały edukacyjne z uwzględnieniem teorii konstruktywistycznych i socjokulturowych. Na podstawie analizy danych z badań ewaluacyjnych tworzy modele teoretyczne w zakresie uczenia się matematyki oraz własnej metodyki nauczania tego przedmiotu a także embodied design. Prof. Abrahamson jest autorem wielu publikacji w wiodących czasopismach w swojej dziedzinie.

 
WOJCIECH PISULA

Profesor
Polska Akademia Nauki
Instytut Psychologii

Prof. Wojciech Pisula jest psychologiem, profesorem W Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, był również kierownikiem rady naukowej w tym Instytucie (2011-2015). Jego zainteresowania naukowe obejmują psychologię porównawczą, zachowania zwierząt, poszukiwanie doznań, zachowania eksploracyjne zwierząt, reakcję na nowość oraz adaptację do zmiany. Członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w latach 2005-2013 oraz obecnie – od 2015 do 2019 r.

 
ANDRZEJ NOWAK

Profesor
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Katedra Badań Układów Złożonych

Prof. Andrzej Nowak jest profesorem psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, gdzie kieruje Katedrą Badania Układów Złożonych. Podobne stanowisko zajmuje również na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Ośrodku Badań Układów Złożonych w Instytucie Studiów Społecznych. Jego podstawowy obszar zainteresowań to podejście dynamiczne w psychologii społecznej. Prowadzi badania m.in. w obszarach: edukacji, technologii w uczeniu się, zmian w edukacji, procesów poznawczych oraz wpływu społecznego. Specjalizuje się w symulacjach komputerowych systemów społecznych i techno-społecznych. Prof. Nowak jest autorem bądź redaktorem wielu książek a także artykułów publikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych.