BLOOM

BLOOM (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio-Economy Research and Innovation) to projekt poświęcony upowszechnieniu wiedzy na temat biogospodarki. Ma na celu także zwiększenie zaangażowania różnych grup w planowanie i wdrażanie badań naukowych oraz rozwiązań praktycznych w tym obszarze.

Jak to osiągnąć? Poprzez otwarty i krytyczny dialog pomiędzy obywatelami Europy, społeczeństwem obywatelskim, sieciami zajmującymi się innowacjami w biogospodarce, lokalnymi centrami badawczymi, sektorem biznesowym oraz instytucjami administracji publicznej na różnych szczeblach.

W Polsce, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii i Finlandii powstają grupy robocze, które określą wyzwania stojące przed wybranymi obszarami biogospodarki i proponują możliwe rozwiązania.

Biogospodarka pozwala tworzyć dobra i usługi, wykorzystując biologiczne zasoby odnawialne w sposób zrównoważony. W obszarze zainteresowań tej interdyscyplinarnej dziedziny gospodarki znajduje się:

  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,
  • prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi,
  • zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych,
  • łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich,
  • tworzenie miejsc pracy i utrzymanie konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Polską edycję BLOOM koordynuje Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Centrum Nauki Kopernik. W ramach projektu powstała specjalna grupa robocza, która prowadzi szereg warsztatów kreatywnych oraz innych działań z zakresu komunikacji naukowej.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 773983.

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for how the following information is used. The views expressed in this publication are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.


Strona internetowa Bloom

https://bloom-bioeconomy.eu/