PLACES

Projekt PLACES - Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science - platforma europejskich miast, centrów oraz muzeów nauki i techniki oraz innych organizatorów wydarzeń naukowych, mających doświadczenie na polu komunikacji naukowej. Projekt firmowany jest przez konsorcjum kilku europejskich organizacji działających w dziedzinie komunikacji naukowej, na których czele stoją ECSITE oraz EUSCEA (Europejskie Stowarzyszenie Organizatorów Wydarzeń Naukowych).

Będzie on realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej:  Science in Society, Area 5.3.0.3 Encouraging a European dimension at science events targeting the public, SiS-2009-3.0.3.1 Platform of networks grouping science museums, organizers of science events and the cities.

Celem projektu jest stworzenie, zebranie i rozwinięcie najlepszych praktyk dotyczących działań z dziedziny komunikacji naukowej oraz rozpropagowanie ich w innych europejskich miastach. W wyniku przedsięwzięcia powstanie model Europejskiego Miasta Kultury Naukowej – miasta życzliwego nauce.

Projekt jest przewidziany na cztery lata i będzie realizowany za pośrednictwem Partnerstw Miejskich, tworzonych pomiędzy organizacjami działającymi na polu komunikacji naukowej (członkami ECSITE lub EUCSEA) oraz władzami miast.

W projekcie bierze udział około 90 miast i regionów z 34 krajów (z Polski poza Warszawą – Białystok i Wrocław). Powstanie około 50 Partnerstw, ale wiele działań odbędzie się w pozostałych zgłoszonych do projektu miastach i regionach.

Projekt zwieńczy konferencja, na której spotkają się wszyscy partnerzy platformy PLACES. Partnerstwa Miejskie wezmą udział w konkursie na nowe wydarzenia w dziedzinie komunikacji naukowej.

Centrum Nauki Kopernik uczestniczy w PLACES, tworząc lokalną sieć razem z dwoma warszawskimi partnerami: miastem st. Warszawa i Festiwalem Nauki.

Kiedy?

2010-2014

Strona projektu

www.openplaces.eu