Projekt „Przewrót kopernikański”

Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiło projekt mający na celu upowszechnienie aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem. Chcemy, by polskie szkoły stały się miejscami, w których pobudza się ciekawość ucznia i angażuje się go do samodzielnego poznawania świata oraz dba o wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału. Zapraszamy do udziału w „Przewrocie kopernikańskim”.

Kluczową sprawą jest dla nas opracowanie i rozpropagowanie narzędzi pozwalających nauczycielom przedmiotów przyrodniczych efektywnie korzystać z najlepszych metod pracy z uczniem – opartych o eksperymentowanie, stawianie i weryfikowanie hipotez, poznawanie zjawisk poprzez bezpośrednie doświadczenie.

W ciągu dwóch lat trwania projektu odbędą się warsztaty dla nauczycieli realizowane w CNK i wszystkich regionach Polski. Do uczestników trafią również zestawy edukacyjne dające możliwość prowadzenia eksperymentów na lekcjach. Zamierzamy opracować i przetestować nowe pracownie przyrody dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Ich modelowe wyposażenie zostanie zarekomendowane Ministerstwu Edukacji Narodowej do szerszego wdrożenia.

Realizując projekt będziemy rozwijać platformę wymiany opinii, rozwoju kompetencji i wspólnej pracy na rzecz zmiany systemu edukacji w Polsce. Do współpracy zachęcamy nauczycieli, pomocników metodycznych, naukowców, reprezentantów innych środowisk związanych z edukacją i zaangażowanych w jej zmianę.

Projekt trwa od lutego 2013 do czerwca 2015 roku i obejmuje pięć działań:

  • Kopernik w terenie – 30 warsztatów wyjazdowych organizowanych na terenie całej Polski z zakresu stosowania metody badawczej i metody IBSE w nauczaniu
  • Nauczyciel odkrywcą – 80 warsztatów w 4 laboratoriach Centrum Nauki Kopernik (biologicznym, chemicznym, fizycznym oraz w Pracowni Robotycznej)
  • Pokazać–Przekazać – konferencje adresowane do nauczycieli, pracowników oświaty, przedstawicieli instytucji edukacji formalnej i nieformalnej (sierpień 2013 i 2014)
  • Kopernik w pudełku – opracowanie 3 zestawów edukacyjnych jako narzędzi wsparcia nauczycieli i zwiększania aktywności naukowej uczniów, w tym 36 warsztatów z zakresu pracy z zestawami.
  • Nowa pracownia przyrody – opracowanie rekomendacji wyposażenia szkolnej pracowni przyrody dedykowanego dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

Projekt  „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowany pod hasłem „Przewrót Kopernikański”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia.

 

Skontaktuj się
z zespołem

Napisz do nas