Kopernik w terenie

W dniu 29 maja 2015 r. zakończyliśmy regionalne warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych poznawaniem nowych, skutecznych metod uczenia, których głównym celem jest rozbudzenie aktywności naukowej uczniów.

Uczestnikami zajęć byli  nauczyciele przyrody ze szkół podstawowych oraz nauczyciele przedmiotów ścisłych i przyrodniczych ze szkół gimnazjalnych z terenu całej Polski, aktualnie wykonujący zawód i zatrudnieni w szkole. Chcieliśmy, aby w ramach warsztatów,  każdy z uczestników poznał podstawowe założenia metody IBSE (Inquiry Based Science Education), wykonał doświadczenia lub fragment zajęć inspirowanych tą metodą i samodzielnie sprawdził jak wykorzystać ją w codziennej pracy z uczniami.

Proponowane doświadczenia były realizowane zgodnie z założeniami metody, czyli tzw. nauczania przez odkrywanie. Ten sposób uczenia służy zdobywaniu wiedzy w sposób aktywny, poprzez stawianie pytań badawczych, weryfikację hipotez oraz praktyczne działanie. Metoda ta uczy myślenia abstrakcyjnego, kształtuje myślenie krytyczne, pobudza ciekawość,  motywuje do zajmowania się danym problemem przez dłuższy czas. Tworzy płaszczyznę do nauki we współpracy z rówieśnikami. Promuje użyteczność nauki, dając uczniom możliwość wykorzystania nabytych umiejętności w życiu, poza szkołą.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji na temat roli nauczyciela i ucznia w procesie badawczym. Eksperymenty wykonywane podczas warsztatów stanowiły nowatorski sposób realizacji programu nauczania chemii, biologii i fizyki.

Projekt  „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowany pod hasłem „Przewrót Kopernikański”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.