Nauczyciel odkrywcą

Do udziału w warsztatach mogli zgłaszać się aktualnie zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele chemii, fizyki, biologii, matematyki, techniki i informatyki. W warsztatach organizowanych w pracowni robotycznej uczestniczyli również nauczyciele przedmiotów zawodowych takich jak np. elektronika, materiałoznawstwo, układy analogowe, układy cyfrowe, mechanika, optyka, itp.

Centrum Nauki Kopernik udostępniło swoje świetnie wyposażone laboratoria w celu kształcenia i rozwoju naukowego nauczycieli z całej Polski. Otwarcie laboratoriów i realizacja programu rozwoju kompetencji i wiedzy nauczycieli stanowiło unikalne przedsięwzięcie realizowane w Polsce tylko przez Centrum.

Dzięki możliwościom stwarzanym w ramach warsztatów, uczestnicy rozwinęli posiadane umiejętności, rozbudzili ciekawość i apetyt na wiedzę, dowiadywali się w jaki sposób omawiać najnowsze odkrycia naukowe oraz przeprowadzali fascynujące doświadczenia z zakresu różnych dziedzin nauki. 

Nauczyciele zainteresowani udziałem w zajęciach brali udział w maksymalnie czterech warsztatach (po jednym w ramach danego bloku).

 

Projekt  „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”, realizowany pod hasłem „Przewrót Kopernikański”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.