Szkoła bliżej nauki

Projekt „Szkoła bliżej nauki” został przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami. Uczestniczy w nim 38 szkół z Warszawy i okolicznych gmin. Naszym podstawowym celem jest stworzenie warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody badawczej.