Dla uczniów

Na zdjęciu przedstawione są dzieci siedzące przy stole. Dwoje z nich trzyma pipety nad szklaną kolbą, na blacie leżą piórniki i zeszyty. Dzieci obserwująco dzieje się w naczyniu.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji uczniów przez nauczenie ich umiejętności informatycznych i matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej oraz promowanie aktywności naukowej w czasie realizacji projektów edukacyjno-badawczych oraz pracy metodą badawczą.

Chcemy obudzić w uczniach myślenie krytyczne, chęć aktywnego poznawania świata. Uważamy to za postawy i umiejętności kluczowe dla życia we współczesnym świecie. Chcemy to osiągnąć przez zwiększenie umiejętności nauczycieli w wykorzystaniu metody badawczej w edukacji szkolnej.

Zajęcia w specjalnie zaprojektowanych przestrzeniach Kopernika, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i profesjonalnego wyposażenia pomogą uczniom w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Punktem kulminacyjnym będzie udział w projekcie edukacyjno-badawczym. Kładziemy szczególny nacisk na samodzielne pozyskiwanie wiedzy przez uczniów poprzez stosowanie aktywizujących metod (samodzielne eksperymentowanie, konstruowanie i prowadzenie badań). Wszystkie zadania wymagają kreatywności i przedsiębiorczości a także współpracy w ramach zespołów.

 • Umiejętności:
  • informatyczne,
  • matematyczno-przyrodnicze,
 • Kształtowanie postaw:
  • kreatywności,
  • pracy zespołowej,
 • Promowanie aktywności naukowej:
  • realizacja projektów edukacyjno-badawczych,
  • praca metodą badawczą.

Działania dla uczniów w ramach projektu:

 • 2 wizyty w CNK:
  • zajęcia na wystawach,
  • warsztaty w Majsterni,
  • zajęcia w laboratoriach,
 • Lekcje z wykorzystaniem metody badawczej i nowego sprzętu;
 • Zajęcia dodatkowe:
  • terenowe,
  • informatyczne,
  • realizacja projektów edukacyjno-badawczych.