Projekty badawcze

Na zdjęciu widać szkolną ławkę i dłonie siedzącej przy niej dwójki dzieci. Na blacie jest kolba z płynem, pipety, lupa, miarki, kartki i zeszyty.

Nie mamy pewności, jakie mechanizmy będą sterować naszym życiem za dekadę. System edukacji formalnej nie zawsze potrafi sprostać przygotowaniu absolwentów do warunków rządzących współczesnym, szybko zmieniającym się światem. Uczniowie mają problem z nabywaniem w szkole umiejętności, które będą im niezbędne do funkcjonowania w nieokreślonej rzeczywistości. Co zrobić, żeby wchodzący w życie człowiek wiedział, jak poruszać się w przestrzeni społecznej i zawodowej, był spełniony i szczęśliwy?

Niezbędne jest wykształcenie w nim kompetencji kluczowych w XXI wieku, czyli umiejętności funkcjonowania w otaczających go sieciach społecznych i informacyjnych. To zdolność krytycznej analizy przyswajanych treści, weryfikacji i adaptacji tych, które są prawdziwe i istotne. Uczący się musi być w centrum procesu nauczania, ma się stać jego podmiotem – inicjującym, aktywnym i krytycznym. Tak właśnie w Koperniku podchodzimy do uczenia się, proponując wiele różnych projektów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup odbiorców. Dlatego w projekcie „Szkoła bliżej nauki” stawiamy na zacieśnienie relacji edukacji z nauką tak, aby nauczyciele potrafili stosować badawczą metodę nauczania i wspierać uczniów w przyjmowaniu takiej postawy w procesie uczenia się, by tym samym mogli nabywać istotnych kompetencji.

Naukowcy w projekcie

W drugim roku projektu w każdej szkole nauczyciele oraz uczniowie zrealizują projekty badawcze we współpracy ze specjalistami w tej dziedzinie. Już we wrześniu 2018 roku, w czasie szkolenia z naukowcami, nauczyciele poznają szczegóły wybranych przez siebie tematów badawczych i plan ich realizacji w szkołach.

Centrum Nauki Kopernik zaangażuje w tym celu czworo naukowców, którzy aktualnie prowadzą badania i chcą pewien ich element zrealizować z uczniami szkół podstawowych z Mazowsza. Uczniowie zostaną zaangażowani do pozyskiwania danych, będą prowadzić różne badania wymagające wykonywania obserwacji w mieście i na wsi. Aby przygotować siebie i swoich uczniów do badań, nauczyciele otrzymają materiały edukacyjne, a w szkołach przeprowadzone zostaną warsztaty, uczące dokonywania niezbędnych obserwacji i pomiarów tak, aby były wiarygodne. Naukowcy wspólnie z trenerami przeprowadzą warsztaty dotyczące prowadzenia projektów badawczych i będą wspierać nauczycieli oraz uczniów w czasie ich realizacji.

Projekty będą zróżnicowane i będą uwzględniać otoczenie szkoły (las, park, różne zbiorniki wodne), ale w każdym z nich niezbędne będzie użycie narzędzi cyfrowych i matematyczno-informatycznych. Badania mogą się też odbywać w różnych warunkach atmosferycznych i o różnych porach roku.
W trakcie realizacji badań grupy uczniów i nauczycieli wspólnie zaplanują pracę nad badaniem, rozdzielą zadania, ustalą sposób zbierania danych, ich analizy i prezentacji wyników. Każdy z zespołów projektowych, po zakończeniu badawczego etapu prac (np. pobieraniu próbek, zbieraniu danych) przeprowadzi analizę zebranych danych, opracuje wnioski z badań oraz przygotuje prezentację dotyczącą całego procesu realizacji projektu badawczego w szkole.
Planowane projekty będą realizowane we współpracy z opiekunami merytorycznymi, w tym z badaczami z instytucji naukowo-badawczych, dzięki czemu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mieli możliwość nawiązania bezpośrednich relacji i aktywnej współpracy.