Warsztaty i wsparcie w czasie projektu

Kobieta trzyma w wyciągniętych rękach dwie szklane kulki, którym się przygląda.

W czasie realizacji projektu „Szkoła bliżej nauki” uczniów i nauczycieli wspierał zespół ekspertów oraz opiekunów. Dodatkowo pedagodzy przeszli specjalnie zaprojektowany cykl szkoleń, odpowiadający na ich potrzeby, a w drugim roku projektu mieli możliwość korzystać z wiedzy i pomocy naukowców, którzy przygotowali projekty badawcze do zrealizowania z uczniami.

Cykl warsztatów dla pedagogów

Specjalnie opracowany program rozwoju zawodowego nauczycieli prowadzony był przez trenerów z Centrum Nauki Kopernik. Koncentrował się na podniesieniu ich kwalifikacji do pracy z wykorzystaniem elementów metody badawczej. Trenerzy nie przekazywali nauczycielom wiedzy z zakresu ich przedmiotów, ale pomogli nauczyć się w praktyce, jak optymalnie wykorzystywać wizyty w miejscach takich jak Centrum Nauki Kopernik, jak organizować lekcje, na których uczniowie prowadzą badania i jak samodzielnie budować urządzenia do eksperymentowania.

Nauczyciele poznali nowoczesne narzędzia i metody pracy z uczniem, ale również samodzielnie zaprojektowali doświadczenie/eksperyment i stworzyli własne pomoce i narzędzia edukacyjne. Po zakończeniu cyklu szkoleń nauczyciele wdrażali nowe metody podczas lekcji, zajęć dodatkowych oraz w czasie realizacji z uczniami projektów badawczych.

Podsumowanie warsztatów, które odbyły się w pierwszym roku projektu, można zobaczyć w poniższym filmie.


Pobierz zakres tematyczny wszystkich warsztatów »

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne

W czasie całego projektu uczestnicy mogli korzystać z konsultacji metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych. Każda grupa miała własnego opiekuna – trenera edukacyjnego Centrum Nauki Kopernik.

Opiekunowie, mający osobiste i bezpośrednie kontakty z członkami grupy, monitorowali postępy każdej osoby, motywowali do wykonywania powierzonych zadań, wspierali w przezwyciężaniu ewentualnych problemów.

Eksperci w projekcie

Jednym z elementów projektu, który miał pomóc nauczycielom w pracy nad scenariuszami lekcji, zajęciami dodatkowymi czy realizacją projektów badawczych były spotkania i konsultacje z ekspertami. Wyspecjalizowani w różnych dziedzinach eksperci wsparli szkolne zespoły dydaktyczne o wiedzę niezbędną do realizacji zamierzonych celów.

Joanna Stocka

Magister biologii i doktor psychologii, dyrektor XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie. Jej mocną stroną jest doświadczenie w tworzeniu ewaluacji programu szkoły oraz prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i kadry oświatowej. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w tym z zakresu psychologii oraz pedeutologii i wdrażania programów nauczania. Jest absolwentką szkoły coachów.

Mirosław Łoś

Dyplomowany nauczyciel fizyki i matematyki, doradca metodyczny fizyki, matematyki i przyrody, od 1999 roku członek komisji nagród dla nauczycieli Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Były redaktor czasopisma „Fizyka w szkole”. Autor wielu materiałów i artykułów dotyczących nauczania fizyki i przedmiotów przyrodniczych. Uczestnik wielu projektów, w tym międzynarodowych, oraz konferencji i kursów szkoleniowych krajowych i zagranicznych dotyczących stosowania nowoczesnych metod i środków w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Takao Ishikawa

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania z zakresu biochemii białek. Wykłada na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW. Popularyzator biologii, stale współpracuje z Festiwalem Nauki i Uniwersytetem Dzieci. Laureat nagrody głównej Wykładowca Roku 2010/11 Uniwersytetu Dzieci w kategorii „wykład”. Od 2013 roku redaktor naczelny kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa wydawanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej.