Warsztaty i wsparcie dla nauczycieli

Kobieta trzyma w wyciągniętych rękach dwie szklane kulki, którym się przygląda.

Wiemy, że podniesienie kompetencji uczniów jest możliwe dzięki zaangażowaniu oraz coraz większym umiejętnościom i wciąż wzbogacanej wiedzy nauczycieli. Dlatego przygotowaliśmy dla nich specjalne warsztaty, skrojone pod ich potrzeby.

Dzięki projektowi nauczyciele zdobędą nowe kompetencje, niezwykle ważne we współczesnej edukacji. Podczas szkoleń nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia i metody pracy z uczniem, ale również samodzielnie stworzą własne narzędzie edukacyjne. Specjalnie opracowany program rozwoju zawodowego nauczycieli prowadzony przez trenerów z Centrum Nauki Kopernik skoncentrowany jest na podniesieniu ich kwalifikacji do pracy z wykorzystaniem elementów metody badawczej. Trenerzy nie będą przekazywać nauczycielom wiedzy z zakresu ich przedmiotów, ale pomogą nauczyć się w praktyce, jak optymalnie wykorzystywać wizyty w miejscach takich jak Centrum Nauki Kopernik. Jak organizować lekcje, na których uczniowie prowadzą badania i jak samodzielnie budować urządzenia do eksperymentowania.

Nauczyciele wezmą udział w specjalnie opracowanym programie rozwoju zawodowego, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji pracy z wykorzystaniem metody eksperymentu. W ramach planowanych szkoleń nauczyciele poznają nowoczesne narzędzia i metody pracy z uczniem, ale również samodzielnie zaprojektują doświadczenie/eksperyment i stworzą własne pomoce i narzędzia edukacyjne. Po zakończeniu cyklu szkoleń nauczyciele będą wdrażali nowe metody podczas lekcji, zajęć dodatkowych oraz podczas realizacji, wraz z uczniami, projektów badawczych.

  • Poznanie nowoczesnych narzędzi i metod pracy;
  • Rozwój kompetencji nauczycieli;
  • Poznanie zasad organizacji badań i eksperymentów;
  • Współpraca w zespołach międzyprzedmiotowych.