Szkoła bliżej nauki — najczęściej zadawane pytania i formularze

 1. Realizacja projektów badawczych

  • Zakładamy, że projekty zostaną zakończone w kwietniu - to pozwoli zarówno Państwu jak i naukowcom na podsumowanie wyników i przedstawienie wniosków przed zakończeniem roku szkolnego. Bardzo byśmy chcieli, aby uczniowie, którzy prowadzili badania, mogli poznać wyniki innych grup i ich naukową interpretację.

   Jednak szkoły w różnym czasie otrzymały bądź zakupiły sprzęt i rozpoczęły projekty, a też tempo realizacji projektu zależy od wielu czynników: mają Państwo różne warunki, różne grupy uczniów i różne wyzwania. Każda ze szkół dostosowuje projekt do swoich potrzeb. Niektóre ze szkół już podsumowują badania i przygotowują postery z wynikami, a inne są na etapie planowania obserwacji i zbierania danych.

   Jeżeli nie są Państwo pewni jak dostosować harmonogram projektu do pracy szkoły, warto kontaktować się z naukowcem i opiekunem grupy – służą oni radą i wsparciem.

    

  • Wszystkie materiały związane z projektami badawczymi, które udostępnili naukowcy, zostały wysłane nauczycielom w formie elektronicznej. Część tych materiałów można też znaleźć na stronie odpowiedniego projektu (więcej informacji o projektach na stronie).

  • Nauczyciel musi wiedzieć „krok po kroku” co w projekcie musi się wydarzyć i jakie są cele poszczególnych elementów, aby wiedzieć jak monitorować i nadzorować pracę uczniów. Nie ma jednak obowiązku mówić uczniom co mają robić krok po kroku. Ma raczej nakierowywać uczniów na właściwe tory i pilnować, czy projekt przebiega właściwie. Jest managerem zespołu projektowego jakim jest klasa. Nauczyciel decyduje, w jaki sposób przeprowadzi projekt i ile swobody pozostawi uczniom. Każdy projekt badawczy może być ponadto rozwijany według pomysłów uczniów, do czego gorąco zachęcamy. Naukowcy służą pomocą i są otwarci na współpracę także w tym zakresie.

    

  • Nauczycielom realizującym projekty „Radon – zmierz to” oraz „Środowisko czyni zwierzę” udostępniliśmy materiały  od naukowców z instrukcjami do obsługi programu ImageJ. Nie zakładamy realizacji filmiku instruktażowego. Zachęcamy do poszukania w Internecie odpowiadających Państwu filmików, do czego proponujemy zaangażować uczniów.
   Więcej materiałów dotyczących projektów znajduje się na stronie o projektach »

  • Szkoły warszawskie:
   Biuro Edukacji Warszawy wysłało w tej sprawie wiadomość. Dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie zakupu powinny być wystawione na podmiot dokonujący zakupu, czyli szkołę. Ze względu na zmiany wynikające z obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w m.st. Warszawie, należy uzgodnić z DBFO dane odbiorcy faktury/rachunku, które powinny znajdować się na tych dokumentach.

  • Wzory opisów dokumentów zakupu zostaną Państwu przesłane oraz przekazane do DBFO. W przesłanym wzorze będzie informacja na temat montażu finansowego, ale ta informacja będzie istotna dla DBFO. Wydatek powinien zostać zaksięgowany jako wydatek projektowy.

  • Wielkość otworu na płytce nie zależy od parametrów wykonanego zdjęcia - jeśli tylko wykonamy poprawnie skalowanie (czyli zrobimy zdjęcie szkiełka mikrometrycznego pod mikroskopem i w ImageJ zaznaczymy wzorcową odległość wg instrukcji), to zmierzony rozmiar będzie ten sam.

   Inną sprawą jest przeprowadzenie automatycznej analizy, która wymaga ustawienia parametrów progowych dla odcięcia kolorów - tu w zależności od rodzaju aparatu czy oświetlenia w mikroskopie kolory mogą się różnić, będzie więc też trzeba dostosować progi (color treshold) do konkretnego układu.

   Uwaga: Rozmiary otworów mogą się zmieniać ze względu na różne parametry trawienia.

  • Każdy z projektów badawczych rządzi się własnymi prawami. Harmonogram, który będziecie realizować jest uzależniony również od kilku czynników (np. pogoda czy temperatura).

   Proponujemy zaplanować czas na spotkania i przygotować dwa warianty działań, czyli mieć zawsze plan awaryjny. Pewne rzeczy trzeba będzie wykonać w określonym czasie, ale kolejność innych czynności można zmieniać. W tworzeniu szczegółowego planu mogą pomóc Wam opiekunowie. Oczywiście, w razie wątpliwości, możecie zapytać o zdanie naukowca i nasz zespół.

  • Wynagrodzenie jest zgodne z Kartą nauczyciela.

  • W przypadku większych grup uczniów lub konieczności zagwarantowania liczniejszej opieki (z powodu specjalnych potrzeb uczniów bądź bardziej skomplikowanych części projektu) rekomendowane jest prowadzenie zajęć w dwie osoby.

   Wynagrodzenie drugiego nauczyciela finansowane jest przez dany samorząd i stanowi wkład własny partnera.

  • Realizacja różnych projektów niesie za sobą pewne ryzyko niepowodzeń. W tym przypadku rekomendujemy obmyślenie planu awaryjnego, w czym może pomóc Wam opiekun.

   Projekt „Środowisko czyni zwierzę” – w razie zapowiadających się niewielkich lub przelotnych opadów deszczu można uprzedzić dzieci, aby ubrały się w kurtki przeciwdeszczowe i odpowiednie obuwie. Naukowcy pracują w terenie w każdą pogodę. Wyjście odbędzie się w październiku.

   Projekt „M3 dla pszczoły” – wyjście dotyczy terenu szkolnego, więc bardzo bliskiego. Pierwsze wyjście to ustawienie rabat i domków dla owadów, a niewielki deszcz nie będzie w tym przeszkadzał. Pozostałe wyjścia to obserwacje owadów, wtedy potrzebna jest wyłącznie bezdeszczowa pogoda. Obserwacje są krótkie, można je przekładać na kolejny dzień.

   Projekt „Radon – zmierz to” – wyjścia dotyczą ustawienia płytek w wybranych przez klasę lokalizacjach, np. w domach uczniów czy w piwnicach ich domów. Do tego nie jest potrzebna specjalna pogoda.

  • To bardzo ważny problem, który dotyczy nas wszystkich. Aby ułatwić Wam zainteresowanie uczniów, udostępniliśmy film i ulotki, które możecie rozdać każdemu uczniowi oraz rodzicom. W Waszych klasach zawisną lub już zawisły plakaty o projektach. Ponadto każdą klasę odwiedzi osobiście naukowiec, który swoją postawą (prawdziwym zaangażowaniem) prawdopodobnie zainteresuje uczniów swoim projektem.

  • Za realizację projektu odpowiedzialny jest cały zespół dydaktyczny w szkole. Jeżeli projekt będzie realizowało co najmniej 2 lub 3 nauczycieli – mamy nadzieję, że bardziej elastycznie będą mogli Państwo planować swoje zaangażowanie.

  • Dla uczniów biorących udział w projekcie Szkoła bliżej nauki wszystkie zajęcia dodatkowe są obowiązkowe i powinny być częścią ich planu zajęć. Potrzebna jest tutaj współpraca – zespół nauczycieli – rodzice – uczniowie.

   Brak uczestników na zajęciach dodatkowych spowoduje obniżenie wskaźników uczniów, którzy nabyli kompetencje w danej szkole.

  • Każda szkoła ma przydzielonego opiekuna, który na bieżąco pomaga w działaniach. Do każdego projektu stworzyliśmy adresy kontaktowe, na które możecie pisać do naukowców i koordynatora projektów:

   radon@kopernik.org.pl
   srodowisko@kopernik.org.pl
   pszczoly@kopernik.org.pl
   koroduj@kopernik.org.pl

   Naukowcy mają również specjalne godziny na konsultacje z nauczycielami i już teraz zapraszają do kontaktu. Ponadto każdy z naukowców odwiedzi każdą klasę co najmniej dwukrotnie, umawiając się wcześniej z nauczycielem.

   Wiemy, że przeprowadzenie projektów badawczych jest wyzwaniem dla wszystkich uczestników, więc cały zespół projektowy będzie starał się Was wspierać. Nie zapominajmy też o konsultacjach z naszymi ekspertami.

  • W każdej szkole wygląda to inaczej. Nie ma wytycznych w tym temacie, więc zależy to wyłącznie od Was. Ważne, żeby pomieszczenie lub regał, na którym będzie trzymany sprzęt okleić naklejką „Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej […]” z logotypami. Jeżeli brakuje Wam naklejek, napiszcie do nas lub zgłoście to opiekunom.

  • Część sprzętu, który będzie niezbędny do realizacji projektu, już jest w Waszych szkołach (np. drobny sprzęt laboratoryjny, zestawy „Woda” i „Micro:bit”, a także mikroskopy czy komputery powinny być na wyposażeniu szkół). Część specjalistycznego sprzętu (płytki do projektu „Radon” i kabelki do microbitów na potrzeby projektu „M3 dla pszczoły”) postanowiliśmy kupić jako CNK i przekażemy szkołom.

   Pozostały sprzęt otrzymacie od samorządu. Każdy samorząd organizuje ten sprzęt wg. własnego regulaminu. Część gmin zakupi potrzebny sprzęt i dostarczy go do szkół, część samorządów przekazała szkołom środki na zakup tego sprzętu, aby przyspieszyć cały proces. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy kierować je do samorządów.

   Część sprzętu (np. telefony z aparatem) będzie trzeba zorganizować samemu, najlepiej we współpracy z uczniami.

  • Staraliśmy się przewidzieć, jaki sprzęt będzie potrzebny i przygotowaliśmy szczegółowy spis sprzętu. Jeżeli jednak w trakcie prac czegoś zabraknie, szkoła lub samorząd (zasady należy ustalić z dyrekcją) może to dokupić. Każda ze szkół ma 2000,00 zł na zakupy związane z realizacją projektu badawczego.

  • Każdy z naszych naukowców przygotował materiały dydaktyczne – w większości dostępne na stronie w odpowiednich zakładach.

   Naukowcy mają przewidziane godziny na konsultacje dla nauczycieli. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Można pisać maile, rozmawiać przez telefon (to zależy od ostatecznych ustaleń z konkretnym naukowcem). Naukowiec służy wyjaśnieniami na każdym etapie projektu, pomoże w modyfikacjach działań jeśli to będzie potrzebne (ze względu na harmonogram, a także merytorycznie – konkretne zadania do przeprowadzenia), chętnym może zaproponować rozszerzenie działań, w razie problemów będzie próbował ratować sytuację… Jednak najważniejsze, by nauczyciele komunikowali się z nim na bieżąco i zgłaszali wszelkie problemy od razu.

   Naukowcy co najmniej dwukrotnie przyjadą do każdej klasy i pomogą przeprowadzić lekcje. Prosimy nauczycieli o podejmowanie aktywności, by umówić się na takie lekcje ze stosownym wyprzedzeniem, ponieważ każdy naukowiec opiekuje się wieloma klasami, zlokalizowanymi w różnych dzielnicach Warszawy i innych miejscowościach, ponadto ma wiele innych obowiązków – nie zawsze będzie dostępny w kraju itp. We wszystkich projektach istnieje możliwość dodatkowych wizyt naukowca, w miarę jego możliwości czasowych. W przypadku projektu „Środowisko czyni zwierzę” w połowach zwierząt pomogą doktoranci z Zakładu Hydrobiologii UW (co również należy umówić z naukowcem z wyprzedzeniem), w projekcie „Koroduj” także istnieje możliwość włączenia doktorantów.

   Naukowiec może też pomóc w wypełnianiu dzienników laboratoryjnych i opracowywaniu wyników. Zbierze wyniki ze wszystkich szkół, zrobi syntezę i napisze publikację popularnonaukową, w której będzie podkreślony udział poszczególnych szkół – uwaga, zapraszamy chętnych nauczycieli do bliższej współpracy w tym zakresie, istnieje możliwość współautorstwa!

  • Moment przyjazdu nauczyciel powinien ustalić z naukowcem – należy rozważyć, kiedy najbardziej przydałaby się obecność naukowca. Nie chcemy narzucać, na którą lekcję ma przyjechać naukowiec, chcemy kierować się potrzebami Waszymi i Waszych uczniów, oczywiście przy uwzględnieniu możliwości czasowych naukowca.

   Zakładamy jednak, że w przypadku projektu „Środowisko czyni zwierzę” na połowy rozwielitek w terenie przyjedzie doktorant lub doktorantka, a w projekcie „M3 dla pszczół” naukowiec przyjedzie na lekcję, podczas której domki dla owadów i rabaty będą wystawiane na zewnątrz (po to, aby wybrać możliwie najlepsze miejsce).

  • Dziennik laboratoryjny, który będą wypełniali uczniowie we współpracy z nauczycielem i naukowcem (!) i który na bieżąco będzie odsyłany naukowcowi, to narzędzie umożliwiające śledzenie, czy projekt idzie w dobrym kierunku a jeśli nie – umożliwi szybkie wyłapanie problemu. Warunkiem, aby to narzędzie było skuteczne, jest przekazywanie naukowcowi dziennika na bieżąco. Dzienniki ze wszystkich klas będą też pomocą umożliwiającą badaczowi opracowanie publikacji popularnonaukowej (we współautorstwie z chętnymi nauczycielami).

  • W przypadku 3 klas gimnazjalnych rekomendujemy realizację projektu badawczego w semestrze zimowym.

  • Każdy projekt ma nieco inne warunki realizacji, a w związku z tym – inne potrzeby związane z raportowaniem. Główne i wspólne zasady są analogiczne, związane z raportowaniem wszystkich zajęć dodatkowych. Nauczyciele wysyłają zespołowi SBN swój plan zajęć dodatkowych do 20. dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia. Jeżeli coś się zmieni, nauczyciel zachoruje albo plany pokrzyżuje pogoda, wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail właściwy projektowi:

   radon@kopernik.org.pl
   srodowisko@kopernik.org.pl
   pszczoly@kopernik.org.pl
   koroduj@kopernik.org.pl

   Po odbytych zajęciach należy wypełnić dziennik dot. projektów badawczych »

   Dziennik należy zatwierdzić u opiekuna grupy (wysyłając zdjęcie lub skan mailem lub pokazując osobiście). Opiekun sprawdza dziennik pod kątem formalnym (czy nie brakuje jakiejś informacji, pieczątki i podpisu) oraz merytorycznym. Oryginał należy przekazać do CNK jako załącznik do dokumentacji do 5. dnia następnego miesiąca.

   Czymś oddzielnym od powyższego dziennika jest Dziennik laboratoryjny – wypełniany w zależności od specyfiki projektu, od etapu działań i we współpracy z naukowcem. Ten dziennik należy wysyłać naukowcowi.

  • Staraliśmy się przewidzieć i omówić takie sytuacje na spotkaniu 24 września. Jednak w trakcie realizacji mogą powstać nowe problemy – jeśli coś Was zaniepokoi, napiszcie o tym na adres Waszego projektu albo porozmawiajcie z opiekunem. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

  • W materiałach informacyjnych zaproponowaliśmy wstępny podział różnych części projektu na nauczycieli różnych przedmiotów. To ogólne informacje, gdzie i kiedy potrzebny jest informatyk, a kiedy chemik czy biolog. Decyzja dotycząca szczegółowego podziału zależy od Was. Jeżeli nauczyciel matematyki lub biologii dobrze czuje się w programowaniu zestawu „Micro:bit” a informatyk chciałby z uczniami łowić rozwielitki w pobliskim jeziorze – nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak rozdzielić zadania. Ważne, aby cały zespół czuł, że Wasza współpraca jest korzystna dla wszystkich, łącznie z uczniami.

  • Dla uczniów biorących udział w projekcie Szkoła bliżej nauki wszystkie zajęcia dodatkowe są obowiązkowe i powinny być częścią ich planu zajęć. Potrzebna jest tutaj współpraca – zespół nauczycieli – rodzice – uczniowie.

   Udział uczniów w projekcie ma podnieść ich kompetencje. Realizacja projektu badawczego jest częścią programu dla uczniów. To okazja, aby uczniowie w praktyce przećwiczyli to, czego się uczyli na różnych lekcjach. Bez tego trudno będzie ocenić, czy uczniowie posiedli już umiejętności i kompetencje, które ma wzmacniać projekt.

   Brak uczestników na zajęciach dodatkowych spowoduje obniżenie wskaźników uczniów, którzy nabyli kompetencje w danej szkole.

  • To kulminacyjny element projektu dla wszystkich uczestników i naszego zespołu. Realizacja projektu jest szczególnie ważnym momentem w cyklu rozwoju kompetencji uczniów. W zeszłym roku uczniowie już pracowali na lekcjach z wykorzystaniem elementów metody badawczej, poznali część sprzętu laboratoryjnego, a część z nich miała okazję poznać zasady programowania na płytkach „Micro:bit” (podczas informatycznych zajęć dodatkowych) lub odbyć dodatkowe zajęcia terenowe. Każda szkoła ma obowiązek zrealizować wybrany projekt badawczy, ale obowiązki związane z ich realizacją mogą (a nawet powinny) być podzielone pomiędzy zespół dydaktyczny, który bierze udział w projekcie. Wiemy, że realizacja takiego projektu może być wyzwaniem, więc przez cały czas korzystajcie ze wsparcia opiekunów, ekspertów, naukowców i koordynatorów.

  • Lekcje z wykorzystaniem metody badawczej i zajęcia terenowe z pudełkiem „Woda” możecie zrealizować w dowolnym terminie (choć rekomendujemy ich zrobienie w semestrze zimowym – w kolejnym semestrze będzie dużo działań związanych z projektami badawczymi). Być może nauczyciele zechcą zrealizować część zajęć z wykorzystaniem pudełka „Woda”, rozszerzając działania w ramach projektów badawczych, gdzie miałoby to miało sens. Np. Barbara Pietrzak (projekt „Środowisko czyni zwierzę”) proponuje, aby nauczyciele dodatkowo robili pomiary temperatury i innych parametrów w słoikach z rozwielitkami, można też zrobić dodatkowe pomiary w zbiorniku, z którego będą pobrane zwierzęta. W projekcie „M3 dla pszczoły” będą wykorzystywane zestawy „Micro:bit”.

  • Nauczyciel jest koordynatorem i facylitatorem działań. To on, wspólnie z uczniami, układa plan i dzieli zadania, kontroluje ich wykonanie i czuwa nad bezpiecznych wykorzystywaniem sprzętu. Przede wszystkim jest jednak prowadzi uczniów przez elementy metody badawczej, pokazuje gdzie w danym momencie „cyklu” się znajdują, co przed nimi, pomaga stawiać hipotezy i podsumowywać etapy prac. Bardzo ważnym elementem jest także motywowanie uczniów do dalszej pracy i pokazywanie im wartości nawet w ich porażkach.

 2. Sprawy organizacyjne

  • Skład zespołu idącego na zajęcia terenowe jest ustalany indywidualnie w każdej szkole – ale spośród nauczycieli biorących udział w projekcie. Najlepiej jeśli cały zespół pracuje nad scenariuszem zajęć interdyscyplinarnie, ale nie jest to wymagane. Wszyscy nauczyciele biorący udział w zajęciach dodatkowych są prowadzącymi zajęcia i taką adnotację dyrekcja wpisuje w harmonogramie zajęć. 

   Ważne, aby do stycznia 2019 roku każdy uczeń odbył 8 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć z zestawem „Woda”. Są to zajęcia pozalekcyjne, za które nauczyciele otrzymują wynagrodzenie. Dotyczy to dwóch nauczycieli opiekujących się w tym czasie klasą projektową. W przypadku klas integracyjnych, gdzie wymagane jest dodatkowe wsparcie, wynagrodzenie może obejmować trzeciego nauczyciela – zalecamy wcześniejszą konsultację z opiekunem grupy. 

   Wszystkie zajęcia dodatkowe muszą być zgłoszone wcześniej do samorządu wraz z dostarczeniem kompletu dokumentów.

  • Poniżej przedstawiamy zakładany efekt pracy zespołu nauczycielskiego w ramach udziału w dwuletnim projekcie „Szkoła bliżej nauki”. Realizacja poniższych działań jest konsekwencją udziału w warsztatach, przejścia cyklu konsultacji z ekspertami i opiekunami, dostarczenia do szkół zestawów edukacyjnych oraz doposażenia pracowni. Każdy element jest dostosowany indywidualnie do szkół biorących udział w projekcie i przebiega według przygotowanego wcześniej harmonogramu opisanego w Informatorze.

  • Przygotowując projekt założono, że każda szkoła przystępująca do projektu otrzyma taką samą liczbę zestawów:

   - 10 zestawów edukacyjnych „Woda” (więcej informacji na temat pudełka Woda);
   - 50 mikrokomputerów „Micro:bit” (więcej informacji na temat pudełka Micro:bit).

    

   Liczba przekazanych zestawów ma gwarantować wygodną pracą na lekcji w taki sposób, aby uczniowie mogli indywidualnie lub w małych grupkach realizować zadania.
   Przekazany sprzęt może być wykorzystywany na lekcjach i zajęciach dla innych klas w danej szkole.

  • W Centrum Nauki Kopernik jest osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń – koordynator ds. szkoleń. We współpracy z tą osobą dyrektor szkoły ustali wszelkie szczegóły niezbędne do organizacji warsztatów.

   Materiały niezbędne do realizacji warsztatów są zapewnione przez CNK i zostaną przywiezione przez trenerów. Szkoła powinna zapewnić salę dostosowaną dla osób dorosłych oraz przestrzeń na serwis kawowy.

   Wybór szkół, w których odbędą się warsztaty, zostanie dokonany wspólnie z dyrektorami oraz przedstawicielami partnerów/samorządów.

  • W 2017 roku odbywają się dwa szkolenia dla nauczycieli, każde w poniedziałki. Terminy zajęć na semestr letni w 2018 roku zostaną ustalone z dyrektorami szkół, w których realizowane będą warsztaty dla nauczycieli.
   Kolejne terminy warsztatów mogą być ustalone w innych dniach.

  • Tak, jesteśmy przygotowani do przyjęcia dwóch klas w czasie jednej wizyty.

  • Ważne, by w projekcie wzięli udział wszyscy uczniowie z obu zgłoszonych klas w danej szkole.

  • Zajęcia dodatkowe są przydzielone na szkołę więc może zrealizować je dany nauczyciel w innym terminie. Daty zajęć dodatkowych ustala szkoła.

  • Zajęcia dodatkowe muszą zostać zrealizowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie dla uczniów biorących udział w projekcie.

   Liczba godzin przydzielonych na poszczególne zajęcia dodatkowe (4 godz. zajęć informatycznych, 16 godz. zajęć terenowych, 48 godz. zajęć badawczych) może zostać rozdzielona pomiędzy nauczycieli biorących udział w projekcie.

   Nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe przygotowują plan i harmonogram zajęć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Opracowany harmonogram musi zostać przesłany do Centrum Nauki Kopernik na przekazanym wcześniej formularzu.

   Każde zajęcia muszą zostać udokumentowane w formie listy uczniów uczestniczących w zajęciach oraz dziennika zajęć na przekazanych wcześniej formularzach. Oba dokumenty  należy oddać organowi prowadzącemu (samorządowi).

  • To zależy wyłącznie od nauczycieli biorących udział w projekcie.

   Warsztaty dla nauczycieli dotyczą metod pracy i prowadzenia zajęć, a nie poszczególnych tematów przedmiotowych. Dlatego każdy z nauczycieli może wykorzystywać poznane metody i narzędzia w nauczaniu swojego przedmiotu.

  • Technicznie jest to możliwe. Musielibyśmy znaleźć dwie szkoły, które „podmienią” między sobą część nauczycieli – wymieszamy grupy. Ale warto zwrócić uwagę na wartość, jaka płynie ze współpracy nauczycieli z jednej szkoły.

  • Dyrektor i nauczyciel oraz rodzice muszą zagwarantować, że odpowiednia liczba uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych. Rodzice, podejmując decyzję o udziale dzieci w projekcie, muszą rozumieć, że zajęcia dodatkowe finansowane w projekcie są obowiązkowe dla ich dzieci. Klasy biorące uczestniczące w projekcie mają inny plan zajęć, w ramach którego uwzględnione są dodatkowe zajęcia projektowe.

  • Zgodnie z warunkami udziału w projekcie. Należy do nich przede wszystkim włączenie działań realizowanych w ramach projektu i ich efektów (nabyte kompetencje, sprzęt, wyposażenie) do planów pracy szkoły.

  • Celem działania jest monitorowanie faktu nabycia kompetencji uczniów biorących udział w projekcie w zakresie dyscyplin matematyczno-przyrodniczych i informatyki, postaw kreatywności i umiejętności pracy zespołowej w kilku etapach.

   Ankieterzy z CBOS i CNK skontaktują się ze szkołami i ustalą indywidualnie termin poszczególnych spotkań. Termin będzie dopasowany do planu zajęć uczniów i nauczycieli.

    

   Spotkania odbędą się:

   1. Na początku projektu

   Ankiety w szkole przeprowadzone przez zewnętrznego Wykonawcę – 8 pytań zamkniętych dla nauczycieli i 8 dla uczniów. Termin realizacji: kwiecień 2019.
   Ankiety w szkole przeprowadzone przez ankieterów CBOS. Planowany termin to maj  2019 roku. Ankieterzy przeprowadzą monitoring za pomocą kwestionariusza, w którym będzie 15-25 pytań.

   Przewidywalny czas wypełnienia kwestionariuszy dla uczniów to 35-40 min, a dla nauczycieli 20-25  min.

    

   2. W trakcie

   Obserwacje (wybranych  zajęć i warsztatów) zostaną przeprowadzone przez pracownika działu badań CNK. Planowany termin maj-grudzień 2018 roku.

   Po części warsztatów poprosimy nauczycieli o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

    

   3. Po zakończeniu działań edukacyjnych

   Analogicznie jak w punkcie 1.

   Ankiety w szkole przeprowadzone przez ankieterów CBOS. Planowany termin to maj-czerwiec 2019 roku. Ankieterzy przeprowadzą monitoring za pomocą kwestionariusza, w którym będzie 15-25 pytań.

   Przewidywalny czas wypełnienia kwestionariuszy dla uczniów to 10-20 min, a dla nauczycieli 10-15 min.

 3. Sprawy finansowe

  • Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję wraz z wnioskiem zwrotu kosztów podróży do wypełnienia (patrz poniżej).

    

   1. Zwrot kosztów podróży związanej z udziałem nauczyciela/dyrektora w warsztatach – co należy zrobić:

   1) Zorganizować podróż w dwie strony, preferowane są środki komunikacji publicznej(pociąg, PKS, bus).
   Można również rozliczyć koszty związane z podróżą samochodem prywatnym na podstawie tzw. kilometrówki. Tutaj jednak proponujemy zorganizowany wyjazd, czyli żeby nauczyciele z jednej szkoły udali się w podróż jednym samochodem (koszty związane z podróżą rozlicza właściciel samochodu, tylko jemu przysługuje zwrot). Wtedy do rozliczenia należy dołączyć listę współpasażerów. Kwota przewidziana na zwrot kosztów podróży to 20 zł na osobę (w przypadku zorganizowanej podróży samochodem zwrot wynosi 20 zł x liczba pasażerów).

   2) Zebrać bilety kolejowe lub autobusowe.
   W przypadku przejazdu taksówką (mniej preferowany środek transportu – tylko w uzasadnionych przypadkach) należy przedstawić paragon.

   3) Wypełnić wniosek o zwrot kosztów przejazdu transportem publicznym.

   4) Do koperty włożyć: wniosek i dowód przejazdu w obie strony (bilety, paragony), a w przypadku zorganizowanej podróży samochodem listę osób objętych przejazdem i kilometrówkę.

   5) W terminie 7 dni od daty przyjazdu odesłać wniosek na adres:
   Centrum Nauki Kopernik
   Ewelina Węsek
   ul. Dobra 56/66
   00-312 Warszawa

   2. Zwrot kosztów podróży związanej z wizytą uczniów w CNK – co należy zrobić:

   1) Zorganizować podróż w dwie strony; preferowany transport publiczny lub wynajęcie autokaru.

   2) Transport publiczny – zebrać bilety kolejowe lub autobusowe. Przejazd autokarem –podstawą rozliczenia będzie opłacona faktura wystawiona na szkołę.

   3) Wypełnić wniosek o zwrot kosztów przejazdu.

   4) Do koperty włożyć: wniosek i dowody przejazdu w obie strony (bilet lub potwierdzona za zgodność kserokopia opłaconej faktury) wraz z listą uczniów i nauczycieli (opiekunów) biorących udział w wizycie.

   5) W terminie 7 dni od daty przyjazdu odesłać wniosek na adres:
   Centrum Nauki Kopernik
   Ewelina Węsek
   ul. Dobra 56/66
   00-312 Warszawa

   Faktury szkoła bierze na siebie, ponieważ jest płatnikiem, a Centrum Nauki Kopernik zwraca koszty (do 20 zł brutto za osobę w obie strony).

  • W zależności od sytuacji – obsługą finansową zajmuje się księgowość w szkole lub samorządy. Koszty należy rozliczać przez daną księgowość (jeśli dotyczy) z samorządami lub bezpośrednio z samorządami (samorządy otrzymują środki od Centrum Nauki Kopernik).

  • Niestety, projekt nie zakłada zwrotu kosztów za opłatę parkingową. Proponujemy korzystać z miejsc parkingowych pod Centrum Konferencyjnym, które są bezpłatne.

 4. Kwestie prawne – dokumentacja