Szkoła bliżej nauki — najczęściej zadawane pytania

 1. Sprawy organizacyjne

 2. Sprawy finansowe

  • Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję wraz z wnioskiem zwrotu kosztów podróży do wypełnienia (patrz poniżej).

    

   1. Zwrot kosztów podróży związanej z udziałem nauczyciela/dyrektora w warsztatach – co należy zrobić:

   1) Zorganizować podróż w dwie strony, preferowane są środki komunikacji publicznej(pociąg, PKS, bus).
   Można również rozliczyć koszty związane z podróżą samochodem prywatnym na podstawie tzw. kilometrówki. Tutaj jednak proponujemy zorganizowany wyjazd, czyli żeby nauczyciele z jednej szkoły udali się w podróż jednym samochodem (koszty związane z podróżą rozlicza właściciel samochodu, tylko jemu przysługuje zwrot). Wtedy do rozliczenia należy dołączyć listę współpasażerów. Kwota przewidziana na zwrot kosztów podróży to 20 zł na osobę (w przypadku zorganizowanej podróży samochodem zwrot wynosi 20 zł x liczba pasażerów).

   2) Zebrać bilety kolejowe lub autobusowe.
   W przypadku przejazdu taksówką (mniej preferowany środek transportu – tylko w uzasadnionych przypadkach) należy przedstawić paragon.

   3) Wypełnić wniosek o zwrot kosztów przejazdu.
   Należy wybrać odpowiedni wniosek – w zależności od tego, czy jest to zwrot na podstawie biletów czy kilometrówki.

   4) Do koperty włożyć: wniosek i dowód przejazdu w obie strony (bilety, paragony), a w przypadku zorganizowanej podróży samochodem listę osób objętych przejazdem i kilometrówkę.

   5) W terminie 7 dni od daty przyjazdu odesłać wniosek na adres:
   Centrum Nauki Kopernik
   Ewelina Węsek
   ul. Dobra 56/66
   00-312 Warszawa

   2. Zwrot kosztów podróży związanej z wizytą uczniów w CNK – co należy zrobić:

   1) Zorganizować podróż w dwie strony; preferowany transport publiczny lub wynajęcie autokaru.

   2) Transport publiczny – zebrać bilety kolejowe lub autobusowe. Przejazd autokarem –podstawą rozliczenia będzie opłacona faktura wystawiona na szkołę.

   3) Wypełnić wniosek o zwrot kosztów przejazdu.

   4) Do koperty włożyć: wniosek i dowody przejazdu w obie strony (bilet lub potwierdzona za zgodność kserokopia opłaconej faktury) wraz z listą uczniów i nauczycieli (opiekunów) biorących udział w wizycie.

   5) W terminie 7 dni od daty przyjazdu odesłać wniosek na adres:
   Centrum Nauki Kopernik
   Ewelina Węsek
   ul. Dobra 56/66
   00-312 Warszawa

   Faktury szkoła bierze na siebie, ponieważ jest płatnikiem, a Centrum Nauki Kopernik zwraca koszty (do 20 zł brutto za osobę w obie strony).

  • W zależności od sytuacji – obsługą finansową zajmuje się księgowość w szkole lub samorządy. Koszty należy rozliczać przez daną księgowość (jeśli dotyczy) z samorządami lub bezpośrednio z samorządami (samorządy otrzymują środki od Centrum Nauki Kopernik).

 3. Kwestie prawne – dokumentacja