Projekty Wschodnie

Nasza współpraca z partnerami w krajach za wschodnią granicą Polski rozpoczęła się w roku 2009 (a więc na długo przed otwarciem budynku Centrum) projektami wspierającymi środowiska edukacyjne zainteresowane wprowadzaniem aktywnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych w Tadżykistanie i Gruzji.

Od tego czasu zrealizowaliśmy szereg szkoleń, kursów i akademii, współpracując z większością krajów byłego ZSRR. Uczestniczyły w nich setki nauczycieli, pracowników muzeów i centrów nauki oraz działacze społeczni dostrzegający w nauce instrument budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Obecnie nasze działania skierowane na Wschód prowadzimy w 3 kierunkach:

  • Klub Młodego Odkrywcy – program edukacyjny realizowany na rzecz dzieci i młodzieży, w ramach którego dorośli opiekunowie Klubów wprowadzają młodych członków w świat poprzez wspólne eksperymentowanie i eksplorację otaczającej rzeczywistości.
  • Pikniki Naukowe – wydarzenia plenerowe poświęcone prezentacji najnowszych osiągnięć nauki oraz jej społecznego znaczenia poprzez interaktywne prezentacje, dyskusje z naukowcami oraz fascynujące pokazy.
  • Wizyty studyjne dla osób zajmujących się tworzeniem bądź rozwojem muzeów i centrów nauki.

O tej współpracy opowiadamy innym centrom nauki z krajów Unii Europejskiej, pokazujemy osiągnięcia naszych wschodnich partnerów i wspieramy powstawanie nowych partnerstw między instytucjami zajmującymi się komunikacją naukową na zachodzie Europy oraz krajów położonych na wschód od Polski.

Zapraszamy do współpracy!

andrii.maslun@kopernik.org.pl
beata.glowacka@kopernik.org.pl