Pikniki naukowe — Ukraina

Pomysł organizacji pikników narodził się w głowach młodych działaczy społecznych z Ukrainy podczas ich wizyty studyjnej w Koperniku. Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2013 roku i zakończyła się sukcesem frekwencyjnym oraz medialnym. Każdy z pikników odwiedziło od 1500 do 5000 osób i mówiono o nich w mediach lokalnych oraz ogólnoukraińskich. Wtedy piknik zorganizowano w pięciu miastach, obecnie to już 10 ukraińskich miejscowości.

Istotny jest wymiar społeczny ukraińskich pikników. To nie tylko imprezy popularyzujące naukę, lecz także wydarzenia integrujące, które w trudnej sytuacji społecznej dają optymistyczny przekaz i nadzieję na stworzenie czegoś pozytywnego. Pikniki, które z wielkim poświęceniem i zapałem organizują działacze społeczni i liderzy lokalnych organizacji pozarządowych, zyskują coraz większe znaczenie w ukraińskim życiu społecznym. Stały się katalizatorem procesu powstawania regionalnych środowisk komunikacji naukowej oraz, zgodnie z ideą pikniku, miejscem spotkania ludzi, którzy prawdopodobnie bez pikniku nigdy by się nie spotkali.

Centrum Nauki Kopernik uczestniczyło we wszystkich piknikach i zachęcało do wspólnego eksperymentowania.

Koordynacja działań: Centrum Inicjatyw Międzykulturowych; wsparcie finansowe: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Przemiany w Regionie RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.