Drogi do nieskończoności

Zapraszamy na trzeci już cykl w ramach naszych spotkań „Drogi do…” Tym razem będziemy rozmawiać o nieskończoności. Prowadzić nas będą w tych rozważaniach wybitni naukowcy, artyści, filozofowie. Spotykamy się w Koperniku w środy począwszy od 10 października. Wstęp wolny!

W programie każdego wieczoru:

17.30–18.00 muzyka na żywo
18.00–18.15 otwarcie / przegląd aktualności ze świata nauki: „Co nowego we Wszechświecie?” prof. Marka Abramowicza
18.20–19.20 pierwszy wykład z sesją pytań publiczności
19.20–19.40 przerwa z muzyką na żywo
19.40–21.00 drugi wykład z sesją pytań publiczności

Prowadzenie: Beata Głowacka, Centrum Nauki Kopernik
Oprawa muzyczna: Piotr Iwański

Wykłady podczas poszczególnych wieczorów:

17 października

Stanisław Bajtlik Świat w ziarenku piasku. O nieskończoności Wszechświata
Ewa Bartnik Nieśmiertelność

24 października

Joanna Jurewicz Indyjskie drogi do nieskończoności
Paweł Horodecki Kwantowa inskrypcja – ślad nieskończoności

7 listopada

Krzysztof Meissner Nieskończoność w fizyce
Tomasz Dostatni Człowiek wiary a nieskończoność

14 listopada

Katja Sagersching Twierdzenie Gödla (Gödels Theorem) – wykład w języku niemieckim, z równoczesnym tłumaczeniem na polski
Marek Abramowicz i Artur Sporniak Rozmowa: Nieskończenie wiele zamieszkałych światów?
Jerzy Olek Wystawa autorska „Bezkres kresek”

 

KIEDY I GDZIE?

10, 17, 24 października oraz
7, 14 listopada 2018, godz. 18.00-21.00 
CNK, środkowe wejście do budynku, Sala audytoryjna na parterze

WSTĘP WOLNY

bez rezerwacji, w miarę wolnych miejsc (Sala audytoryjna, w której odbywają się spotkania, liczy 280 miejsc)