Czym jest Biotechnologia i WBT

Biotechnologia jest istotna dla nas wszystkich — każdego dnia i wszędzie na świecie. Wpływa na życie milionów ludzi, decyduje o zdrowiu naszej planety. Znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: medycyna, rolnictwo, czy pozyskiwanie energii. To rozwijająca się gałąź nauki i gospodarki, gdzie niezbędna jest silna reprezentacja naukowców, którzy będą tworzyli innowacyjne rozwiązania.

Celem World Biotech Tour (WBT) jest popularyzacja biotechnologii, budowa globalnej sieci naukowców i inspiracja przyszłych pokoleń. W ramach WBT spotykają się interesariusze życia społecznego, aby promować wiedzę i zrozumienie dla zagadnień z biotechnologicznych. WBT angażuje rzesze uczestników; uczniów, nauczycieli, specjalistów z centrów nauki, dzięki czemu szeroko dociera ze swoim przesłaniem.

Spotkanie w centrum nauki

Naturalna przestrzenią dla WBT są centra nauki, muzea i festiwale naukowe. W 2013 roku centra nauki i muzea w 198 krajach odnotowały łączną frekwencję roczną na poziomie ponad 91 milionów odwiedzających, w tym 76,6 milionów wizyt w placówkach oraz 15 milionów poprzez wydarzenia i programy wykraczające poza zasięg oddziaływania edukacji formalnej. Liczby te już są imponujące, a przemysł nauk biologicznych wciąż wspiera popularyzację zagadnień z dziedziny STEM (science technology engineering mathematic czyli nauka technologia inżynieria matematyka). Finał WBT będzie miał miejsce na Światowym Szczycie Centrów Nauki w Tokio w 2017 roku.

Co się składa na WBT

W czasie trzech lat trwania projektu Association of Science Technology Centres (ASTC) i Fundacja Biogen wspólnie zrealizują WBT w 12 wybranych centrach nauki i festiwalach naukowych z całego świata. W ramach WBT zostaną zrealizowane m.in. następujące inicjatywy:

  • Program Ambasadorów inspirujący i angażujący uczniów z całego świata, w popularyzację zagadnień i nauk biotechnologicznych w swoich społecznościach.
  • Zestaw edukacyjny lab-in-a-Box, zawierający materiały i zadania z dziedziny biotechnologii, które będą mogli wykonywać uczestnicy projektu.
  • Badania jak biotechnologia jest przekazywana w nieformalnych środowiskach naukowych. Wyniki zostaną udostępniane online w 2017 roku na Światowym Szczycie Centrów Nauki w Tokio.