Uzdrowisko Warszawa

Uzdrowisko Warszawa to program zrealizowany przez Centrum Nauki Kopernik w 2013 i 2014 r. Był on częścią europejskiego projektu KiiCS (szczegóły poniżej).

W Uzdrowisku zrealizowaliśmy przede wszystkim serię warsztatów „inkubacyjnych” w trzech cyklach: dla dorosłych (w 2013 r. były to: warsztat ideiwarsztat projektowania produktu, a w 2014: warsztat projektowania usług)) i dla młodzieży w wieku 16-17 lat (tzw. Miastonauci czterokrotnie). Dodatkowym formatem był hackathon, czyli maraton programowania w grudniu 2013 r.

Wspólne dla wszystkich warsztatów były: wcześniejsza rekrutacja uczestników, formowanie się interdyscyplinarnych grup na miejscu oraz zadanie – stworzyć i dopracować pod względem merytorycznym i marketingowym projekt dla zdrowego miasta (rozwiązanie, usługę, produkt).

By pobudzić pomysłowość uczestników, wykorzystywaliśmy różne formaty wspierające kreatywność i współpracę. Zaprosiliśmy ekspertów merytorycznych oraz coachów, którzy wspierali proces grupowy. Korzystaliśmy z nowatorskich metod pracy projektowej (m.in. design thinking) i technologii (np. druk 3D).

Najważniejszą korzyścią dla uczestników programu była nauka skutecznej współpracy w interdyscyplinarnych grupach oraz docenienie wartości porażek.

Chociaż plan działań nie zakładał realizacji powstałych na warsztatach pomysłów, część z nich jest na drodze wdrożenia. Determinacja członków grupy projektowej z pierwszych warsztatów doprowadziła do powstania inicjatywy Kontener.to http://www.kontener.to/ – mobilnego kontenera jako przestrzeni do samodzielnego majsterkowania.

Dwa projekty zostały nominowane do międzynarodowej nagrody KiiCS: Cicho2 (pierwotnie jako Zdrój) oraz guMOVE.

Relacje z warsztatów i ich rezultaty można wciąż znaleźć na blogu: http://www.uzdrowiskoblog.kopernik.org.pl/

KiiCS (Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science).
Program jest finansowany przez Komisję Europejską, a realizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Centrów i Muzeów Nauki ECSITE. Uczestniczy w nim dziewięć instytucji o bardzo różnym profilu działania: centra nauki, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i galerie sztuki. Wszystkie eksperymentują z różnorodnymi formatami współpracy pomiędzy ludźmi sztuki, nauki i biznesu. Celem tych działań jest zebranie wniosków na temat skutecznej inkubacji innowacyjnych rozwiązań i stworzenie rekomendacji dla instytucji.

http://www.kiics.eu/en/
https://www.facebook.com/KiiCS
https://twitter.com/#!/KiiCS_