Finał

Wydarzenie „Zrób sobie miasto”, które odbyło się w Koperniku w sobotę 7 czerwca, zamknęło bardzo szczególny, bo badający współpracę między ludźmi projekt Uzdrowisko Warszawa.

Przez ponad rok zrealizowaliśmy kilka formatów zbliżania do siebie ludzi różnych środowisk. Zadawaliśmy sobie pytania: jak można uczyć współpracy, czy da się stworzyć warunki dla dobrych pomysłów i jak wspierać ich rozwój. Nauczyliśmy się wiele i mamy nadzieję, że uczestnicy programu także doświadczyli większej potrzeby bycia sprawczymi.

W ramach Uzdrowiska zrealizowaliśmy 3 serie warsztatów projektowania usług i przedmiotów dla dorosłych oraz 4 warsztaty dla młodzieży (Miastonauci). Do tego maraton programowania Hackwaw i otwarte warsztaty miejskiego ogrodnictwa. Uczestnicy kolejnych działań na początku byli obcymi sobie ludźmi, mówiącymi różnymi językami zawodowymi. W Uzdrowisku niektórym z nich udało się znaleźć porozumienie.

Efektem jest kilkanaście projektów – część z nich gotowa do wdrożenia, choć nie wdrożenie było celem naszych działań. Podczas festiwalu „Zrób sobie miasto” prezentowały się: 19115/coworking, Acticase, Aplikacja rowerowa, Cicho2/Zdrój, Dawcy czasu, Gry Domowe, Gumove, Kontener.to, Misja Rzepka, Ontime, Pasikonik, POKOHA, Przybij5tkę, Woody wood.
Na tym etapie wsparcie Kopernika się skończyło, ale projekt europejski jeszcze trwa.

Uzdrowisko Warszawa powstało w ramach europejskiego projektu KiiCS, finansowanego przez Komisję Europejską ze środków 7 Programu Ramowego. Każda z 9 europejskich instytucji, która brała udział w przedsięwzięciu nominuje 2 idee, które wezmą udział w międzynarodowym konkursie – wygrany otrzyma wsparcie z usług inkubatora biznesowego a wszystkie nominowane idee zostaną zaprezentowane europejskiej publiczności.

My zaś zbieramy wnioski z naszych doświadczeń. Już wkrótce europejscy partnerzy projektu przedstawią wspólną listę dobrych praktyk dotyczących współpracy interdyscyplinarnej.
Będziemy o tym informować: www.uzdrowisko.kopernik.org.pl.

Program Uzdrowisko Warszawa jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Co jest grane, Przekrój, RDC, Stolica, Futu, Cogito, Purpose, Fpięć, dlastudenta.pl, ulicaekologiczna.pl, MZA, Tramwaje Warszawskie.