III Forum KMO

Drodzy Opiekunowie!

III Forum Klubów Młodego Odkrywcy – listopadowa konferencja i spotkanie opiekunów KMO z całej Polski i krajów Europy Wschodniej – już za nami. Forum KMO odbyło się w dniach 14-15 listopada 2014 r. w siedzibie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Była to niepowtarzalna okazja do nawiązania znajomości, wymiany doświadczeń, powstania nowych pomysłów, zaczerpnięcia inspiracji, odbycia ciekawych dyskusji i rozwoju swojego warsztatu.

Gościem specjalnym konferencji był Sai Chandrasekhar członek zarządu działającej w Indiach Fundacji Agastya. Organizacja ta prowadzi największą na świecie działalność popularyzującą  osobiste doświadczanie naukowe i odkrywanie świata przez dzieci przy użyciu prostych i ogólnodostępnych materiałów i metod. Agastya stawia sobie za cel rozwijanie ciekawości świata, kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności poprzez aktywne wykonywanie doświadczeń i spotkanie z żywą nauką. Agastya trafia głównie do wiejskich środowisk, do których wysyła mobilne laboratoria, ponadto szkoli nauczycieli i młodzież, tworzy platformę online dla szkół oraz prowadzi 35 centrów nauki. Sai Chandrasekhar poprowadzi warsztaty i wygłosi wykład m.in. o tworzeniu sieci współpracy.

Program konferencji obejmował inspirujące wykłady, siedem zróżnicowanych tematycznie warsztatów, cztery panele dyskusyjne, atrakcje wieczorne oraz szereg dodatkowych aktywności-niespodzianek pozwalających na wymianę doświadczeń. Tworząc program konferencji braliśmy pod uwagę głosy i sugestie opiekunów.

OPISY WARSZTATÓW I PANELI DYSKUSYJNYCH

Warsztaty

Warsztat nt. metody projektowej w przedszkolu

Jak efektywnie zaangażować dzieci w pracę nad zagadnieniami, które je interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb? Jak wykorzystać ten potencjał? Warsztat odpowie na te pytania oraz przybliży metodę projektu jako podejście pozwalające na zintegrowanie sfery poznawczej, psychomotorycznej oraz emocjonalno-motywacyjnej dziecka. Uczestnicy poznają metodę w teorii oraz w praktyce: zaplanują działania edukacyjne i opracują własny projekt.

Warsztat Sai Chandrasekhara

Nasz gość specjalny z Indii poprowadzi praktyczne warsztaty na temat interdyscyplinarnego podejścia do nauczania, łączącego ze sobą naukę i sztukę. Będzie to wyjątkowa okazja do poznania narzędzi wspomagających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. 

Warsztat TIK

Narzędzie wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) pozwala na urozmaicenie zajęć, pobudzenie kreatywności oraz rozwijanie współpracy w grupie uczniów. Uczestnicy warsztatu poznają bezpłatne, internetowe narzędzia i dobre praktyki z zastosowaniem narzędzi TIK i nauczą się z nich korzystać. Narzędzia te posłużą podnoszeniu poziomu wiedzy oraz cyfrowych i społecznych umiejętności uczniów.

Design thinking i prototypowanie

Ten inspirujący warsztat zapozna uczestników z metodami projektowania produktów i usług. Wykorzysta proste narzędzia do generowania pomysłów, prototypowania rozwiązań, planowania biznesowego, design thinking (myślenia projektowego) i nowoczesnego zarządzania przedsiębiorczością. Odkryj w sobie innowatora, który wymyśla wartościowe rozwiązania w odpowiedzi na ważne potrzeby społeczne!

Organizacja i finansowanie projektów edukacyjnych

Warsztat skierowany jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją oraz realizujących projekty edukacyjne. Zaprezentujemy integralne podejście do zarządzania projektami edukacyjnymi, czyli uwzględniające istotne dla projektu wartości, finansowanie oraz budowanie efektywnie działającego zespołu. Skupimy się zarówno na aspektach motywacyjnych, jak i konkretnych narzędziach służących planowaniu, realizacji oraz monitoringowi projektów.

Majsternia

Myślisz lepiej, niż myślisz. Każdy się o tym przekona w Majsterni – nowym miejscu w Koperniku. Mając do dyspozycji przedmioty codziennego użytku – słomki, papier, spinacze, kulki, gumki – będziemy samodzielnie odkrywać prawa rządzące rzeczywistością. Bez sugerowanych rezultatów, bez ocen, bez ograniczeń czasowych. Co z tego wyniknie? Nie wiemy i to właśnie jest piękne. W czasie warsztatu postawimy także pytania – gdzie i dla kogo takie eksperymenty się sprawdzają? Czy można je wykorzystać podczas lekcji? Jakie korzyści płyną z takiej formy eksperymentowania?

Warsztat z kreatywności

Trzy kroki do kreatywności to: myśleć w głąb, wszerz i w bok. Warsztat dotyka kwestii myślenia, w szczególności myślenia twórczego. Czym jest i skąd się bierze kreatywność? Po czym poznać, że ktoś jest kreatywny? Jak wzbudzić i utrzymać w sobie tę zdolność? Jak ją rozwijać u innych i czy w ogóle kreatywności da się nauczyć? To tylko niektóre pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć. A to dopiero początek, bowiem zmierzymy się również z kwestiami bardziej filozoficznymi…

Panele dyskusyjne

Dyskusja o technologiach w edukacji

Porozmawiamy o:

 • wykorzystaniu narzędzi internetowych i komunikacyjnych w sieci KMO
 • granicy wykorzystania technologii, w kontekście zalety metody KMO, jaką jest „odwirtualnianie” dzisiejszej młodzieży
 • współczesnych narzędziach technologicznych jako nowej formie nauczania

Dyskusja o KMO jako sieci

Porozmawiamy o:

 • tworzeniu i ożywianiu sieci współpracy klubów
 • relacjach klubu z rodzicami, dyrektorami, naukowcami, społecznością lokalną i instytucjami
 • korzyściach płynących z uczestnictwa i działania w sieci
 • roli opiekuna w sieci – to lider, tworzący kontakty czy samotna wyspa?

Dyskusja o aktywizacji klubowicza

Porozmawiamy o:

 • wspieraniu rozwoju klubu w oparciu o relacje opiekun-klubowicze
 • rozwijaniu w klubowiczach umiejętności społecznych i postaw obywatelskich
 • integrowaniu klubowiczów i sposobach rozwiązywania problemów powstających wśród klubowiczów
 • dawaniu wędki, zamiast ryby i sprawianiu, by klubowicz przejmował inicjatywę
 • dobrych praktykach prowadzenia klubu

Dyskusja o interdyscyplinarności

Porozmawiamy o:

 • uniwersalności i wszechstronności metody KMO
 • stosowaniu metody KMO na różnych przedmiotach w szkole
 • roli kultury i sztuki w KMO
 • wszechstronnym rozwoju klubowicza
 • słuszności interdyscyplinarnego podejścia – czy może być ono niewłaściwe dla wnikliwej analizy danego zagadnienia?

Udział w Forum KMO jest bezpłatny. Zapewniamy także nocleg osobom dojeżdżającym spoza Warszawy i zwracamy koszty przejazdu. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół KMO