IV Forum KMO

W dniach 20-21 listopada 2015 w siedzibie Centrum Nauki Kopernik odbyła się czwarta edycja Forum KMO. W tym roku wspólnie zastanowialiśmy się nad rolą nauki w poznawaniu otaczającego nas świata oraz jej wpływem na rozwój społeczeństwa.

Forum jest miejscem spotkania środowiska edukatorów (opiekunów KMO, nauczycieli, rodziców) z naukowcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji. Wierzymy, że udział w konferencji był dla uczestników i organizatorów okazją do dyskusji, wymiany opinii i doświadczeń, a przede wszystkim umożliwił nawiązanie współpracy. Współpracy, której efektem będzie świadome łączenie edukacji i nauki – jakże ważnych elementów w rozwoju człowieka i w budowaniu kapitału społecznego.

Podczas Forum postaraliśmy się w jeszcze większym stopniu wykorzystać formy warsztatowe, które pozwalają poznawać i testować w praktyce nowe rozwiązania edukacyjne. Mamy nadzieję, że wspólna praca podczas warsztatów umożliwiła opiekunom Klubów lepsze poznanie i zrozumienie proponowanych metod i narzędzi. Zależy nam, aby były one przydatne zarówno w działalności Klubu (w ramach zajęć, pikników, festiwali oraz wspólnych projektów), jak i w rozwijaniu własnych zainteresowań.


Rozmowy z opiekunami KMO

Forum to czas opiekunów KMO. Dlatego w programie konferencji przewidziane zostało jeszcze więcej czasu i miejsca na prezentację osiągnięć Klubów oraz wymianę doświadczeń. Szczególnie cieszymy się, że w tym roku część warsztatów poprowadzili opiekunowie KMO.

Natura odpowiada tylko wtedy, gdy się jej stawia właściwe pytania.

Niels Bohr