V Forum KMO

W dniach 18-19 listopada 2016 roku w siedzibie Centrum Nauki Kopernik odbyła się piąta edycja Forum KMO. W tym roku wspólnie zastanawialiśmy się nad rolą klubów w zmienianiu otaczającego nas świata.

Klub Młodego Odkrywcy to program, który łączy dzieci, młodzież i opiekunów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Gruzji. Każdy z ponad 700 klubów jest miejscem, w którym uczniowie rozwiązują problemy i kształtują krytyczne myślenie poprzez samodzielne eksperymentowanie oraz realizację projektów badawczych.Więcej informacji o programie KMO » 

Organizowane co roku Forum to najważniejsze dwa dni w kalendarzu programu KMO oraz okazja do spotkania środowiska edukatorów (opiekunów KMO, nauczycieli, rodziców) z naukowcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji. Wierzymy, że udział w konferencji także w tym roku był dla uczestników i organizatorów okazją do dyskusji, wymiany opinii i doświadczeń, a przede wszystkim umożliwił nawiązanie współpracy.

W tym roku zwróciliśmy szczególną uwagę na społeczną rolę działalności klubów. Zobaczyliśmy, jak kluby zmieniają samych klubowiczów oraz model pracy zaangażowanych w nich nauczycieli – a także, że ich wpływ jest szerszy: KMO zmieniają świat wokół siebie.

Gościem specjalnym była Seema Bansal z The Boston Consulting Group. Seema zajmuje się doradztwem w obszarach: edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa żywności, równouprawnienia finansowego i zarządczego. Ma bogate doświadczenie zarówno w zakresie kształtowania polityki, jak i wdrażaniu oddolnych zmian w systemach publicznych.

Jak mówi Seema: „Potencjał jest równo rozdzielony między ludźmi, okazja by go rozwinąć – nie.” Podczas wykładu na Forum KMO Seema zaprosła uczestników, by wspólnie zastanowili się, jaką każdy z nich może odegrać rolę w tworzeniu okazji dla rozwoju dla wszystkich uczniów.

Wystąpienie Seemy Bansal na konferencji TED, „Jak naprawić zepsuty system edukacji – bez pieniędzy”.