VII Forum KMO

Największa doroczna impreza programu KMO już za nami. 16 i 17 listopada blisko dwustu Opiekunów spotkało się w Koperniku, aby wysłuchać wykładów, wziąć udział w warsztatach, a także nawiązać nowe kontakty i podzielić się swymi doświadczeniami z innymi uczestnikami Forum.

Impreza rozpoczęła się od gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Badacze KMO”. W tegorocznej edycji nagrody PAFW otrzymali: Emilia Grzęda z KMO Experience, Małgorzata Więcław z KMO Amperki oraz Antoni Duda z Akademią Techniczną Małolata. Granty na realizację projektów badawczych otrzymały ponadto Agnieszka Ogiegło z KMO Kodowanie Odkrywanie i Małgorzata Jarosz z KMO Fizyk. Gdy zgasły już flesze aparatów i nagrodzeni wrócili na swoje miejsca, przyszedł czas na wykład prof. Doroty Klus-Stańskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor mówiła o pułapkach tradycyjnego modelu nauczania mającego swoje korzenie w behawioryzmie. Pedagożka zachęcała słuchaczy, aby elementy dydaktyki konstruktywistycznej wykorzystywane z powodzeniem na zajęciach klubowych stosowali także na zwykłych lekcjach szkolnych – również tych przygotowujących ich wychowanków do formalnych sprawdzianów.

Prof. Klus-Stańska przekonywała, że jeżeli uczniowie potrafią odkrywać wiedzę i tworzyć ją w aktywny sposób, jeżeli potrafią samodzielnie dochodzić do wyniku i uczyć się, współpracując z rówieśnikami, jeżeli potrafią tworzyć pojęcia i znaczenia w bardzo dynamiczny sposób, to poradzą sobie też z testami.


Wkrótce okazało się, że wiele do przekazania mają również słuchacze wykładu. Podczas piątkowej Giełdy Pomysłów w sekcji „Dobre Praktyki” ponad dwudziestu Opiekunów opowiadało o realizowanych przez siebie inicjatywach i dzieliło się z innymi swoimi doświadczeniami. Niektóre z poruszanych tematów nawiązywały do rzeczywistości pozaziemskiej, inne do spraw bardziej przyziemnych. Można się było np. dowiedzieć, jak łapać cząstki kosmiczne za pomocą smartfona, ale też skąd pozyskać fundusze na działalność KMO. Format ten umożliwiał również poznanie projektów partnerów merytorycznych KMO oraz programów Centrum Nauki Kopernik skierowanych do nauczycieli i Opiekunów, takich jak ESERO czy Konstruktorzy Marzeń. Równolegle w sekcji „Doświadczenia” na kilkunastu stanowiskach prezentowane były trzymające w napięciu eksperymenty.

Drugi dzień Forum otworzył wykład dr inż. Anny Hajdusianek z Politechniki Wrocławskiej – Partnera Regionalnego programu KMO. Prelegentka na co dzień prowadzi cykl wykładów popularno-naukowych pod szyldem Akademia Młodych Odkrywców.  Podczas swojego wystąpienia zaprezentowała doświadczenia wywołujące nie tylko efekt WOW (jeśli nie wiecie, co to jest efekt WOW, wyobraźcie sobie jajko odbijające się od podłogi jak kauczukowa piłeczka), ale też zachęcające do stawiania pytań o istotę prezentowanych w nich zjawisk.


Na Forum, obok Politechniki Wrocławskiej, reprezentowani byli także inni Partnerzy Regionalni. W sobotę tuż po wykładzie każdy Opiekun miał możliwość porozmawiania przez godzinę z przedstawicielem swojego Partnera.

Zarówno w piątek, jak i w sobotę odbywały się czterogodzinne warsztaty, pozwalające uczestnikom zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności. Mogli się na nich, między innymi, przekonać, jak wiele informacji na temat ziemskiej rzeczywistości dostarczają zdjęcia satelitarne, poczuć na własnej skórze, jak niesprawiedliwy jest szkolny system ocen (i zastanowić się nad alternatywnymi sposobami motywowania uczniów) czy też porozmawiać o realizacji międzyklubowych projektów.

W trakcie Forum mieliśmy też gości z zagranicy. W ramach rozwoju programu KMO za granicą, realizowanego we współpracy z Fundacją Szkoła z klasą, w 2018 roku nastąpiła intensyfikacja działań w Gruzji i wdrożenie nowego modelu współdziałania. To dlatego w otwarciu konferencji wzięła udział radczyni ambasady Gruzji w Rzeczypospolitej Polskiej, a w całym wydarzeniu pięć regionalnych koordynatorek programu w tym kraju oraz przedstawicielka koordynatora gruzińskiego, Ilya State University w Tibilisi. Nauczycielki z Gruzji wzięły udział między innymi w Giełdzie Pomysłów. Stoisko na którym prezentowały przygotowane przez siebie eksperymenty cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Zaangażowanie oraz entuzjazm Opiekunów podczas Forum po raz kolejny utwierdziły nas w przekonaniu, że w KMO nie ma ludzi przypadkowych i że warto wspólnie pracować nad zmianą metodologii nauczania i uczenia się oraz nad zmianą podejścia do edukacji w ogóle. Obyśmy byli bliżej tego celu, kiedy znowu spotkamy się za rok w Koperniku.

Piotr Włodarczyk

————————————————————————————

Klub Młodego Odkrywcy to międzynarodowy program dla dzieci i młodzieży. Pod okiem nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników domów kultury i bibliotek młodzi ludzie spotykają się po lekcjach, żeby uczyć się myśleć krytycznie, poznawać w praktyce elementy metody badawczej i rozwijać kompetencje społeczne. Niezwykle ważnym elementem idei KMO jest wspólne i zarazem osobiste eksperymentowanie, najczęściej – choć nie zawsze – w ramach realizowanych przez klubowiczów projektów edukacyjnych.

Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, wspiera Opiekunów klubów w rozwoju kompetencji nauczania i towarzyszenia dzieciom w odkrywaniu świata. Organizujemy i współorganizujemy konferencje oraz szkolenia, zapraszamy do udziału w konkursach grantowych i projektach edukacyjnych realizowanych z partnerami merytorycznymi bądź biznesowymi.

Forum KMO to ważne wydarzenie, budujące i wzmacniające społeczność zaangażowanych edukatorów. Odbywa się w formie dwudniowej konferencji, na której zaproszeni Opiekunowie klubów z całej Polski, a także z zagranicy – zaproszenie obejmuje nocleg, wyżywienie i częściowy zwrot kosztów dojazdu – mogą się ze sobą spotkać i wymienić doświadczeniami, wziąć udział w warsztatach i posłuchać wykładów uznanych ekspertów w dziedzinie edukacji.

W tym roku wykład otwarcia wygłosiła pani profesor dr hab. Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor przez osiem lat kierowała publiczną szkołą w Olsztynie, w której dzieci, zgodnie z ideą konstrukcjonizmu, aktywnie zdobywały wiedzę poprzez doświadczanie poznawanych zjawisk.

Partner strategiczny programu:

Strona programu

www.kmo.org.pl