VII Forum KMO

16 i 17 listopada w Centrum Konferencyjnym Kopernik odbędzie się Forum KMO, dwudniowe spotkanie Opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy.

Klub Młodego Odkrywcy to międzynarodowy program dla dzieci i młodzieży. Pod okiem nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników domów kultury i bibliotek młodzi ludzie spotykają się po lekcjach, żeby uczyć się myśleć krytycznie, poznawać w praktyce elementy metody badawczej i rozwijać kompetencje społeczne. Niezwykle ważnym elementem idei KMO jest wspólne i zarazem osobiste eksperymentowanie, najczęściej – choć nie zawsze – w ramach realizowanych przez klubowiczów projektów edukacyjnych.

Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, wspiera Opiekunów klubów w rozwoju kompetencji nauczania i towarzyszenia dzieciom w odkrywaniu świata. Organizujemy i współorganizujemy konferencje oraz szkolenia, zapraszamy do udziału w konkursach grantowych i projektach edukacyjnych realizowanych z partnerami merytorycznymi bądź biznesowymi.

Forum KMO to ważne wydarzenie, budujące i wzmacniające społeczność zaangażowanych edukatorów. Odbywa się w formie dwudniowej konferencji, na której zaproszeni Opiekunowie klubów z całej Polski, a także z zagranicy – zaproszenie obejmuje nocleg, wyżywienie i częściowy zwrot kosztów dojazdu – mogą się ze sobą spotkać i wymienić doświadczeniami, wziąć udział w warsztatach i posłuchać wykładów uznanych ekspertów w dziedzinie edukacji. W tym roku wykład otwarcia wygłosi pani profesor dr hab. Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor przez osiem lat kierowała publiczną szkołą w Olsztynie, w której dzieci, zgodnie z ideą konstrukcjonizmu, aktywnie zdobywały wiedzę poprzez doświadczanie poznawanych zjawisk.

Partner strategiczny programu:

Strona programu

www.kmo.org.pl