Warsztaty

Wyprowadzka na Księżyc – modelowanie 3D dla początkujących

Podczas warsztatów przeniesiemy się wirtualnie na Srebrny Glob! Razem zastanowimy się, co trzeba bezwarunkowo uwzględnić przy budowaniu bazy księżycowej. Pomoże nam w tym program Tinkercad, dzięki któremu każdy z nas będzie mógł zaprojektować bazę w 3D wedle własnego uznania! Do czego w edukacji może przydać się modelowanie 3D? Do czego może nam na zajęciach posłużyć Księżyc? Te pytania postaramy się wspólnie rozgryźć na warsztatach.

Uwaga: warsztaty odbędą się wcześniej na konferencji Kosmos w Szkole 26-27.10.2019.

WY-miana! Wymiana międzyklubowa i międzynarodowa – po co, jak i z kim? 

Zapraszamy na warsztaty zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) i Fundację Szkoła z Klasą, podczas których zastanowimy się, czym jest współpraca międzyklubowa, na czym ona polega i jak ją wykorzystać w programie KMO. Będzie również mowa o tym, dlaczego warto organizować wspólne projekty, jak się wzajemnie inspirować i jak współpracować podczas wymiany międzynarodowej. Do udziału w warsztatach zapraszamy Opiekunów KMO z Polski i Gruzji. Dowiemy się, jak najlepiej budować partnerstwa oraz przygotowywać wspólne projekty. Sprawdzimy też, jakie możliwości realizacji międzynarodowej wymiany daje PNWM. 

Nauczanie przez dociekanie, czyli metoda IBSE

IBSE (ang. Inquiry-Based Science Education), czyli nauczanie przez dociekanie to metoda bazująca na modelu pracy naukowca. Jej uczestnicy przechodzą przez pełen cykl metody badawczej, łącznie z dyskusją wyników, prezentowaniem wniosków i planowaniem kolejnych kroków. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że podczas lekcji nauczyciel wydaje uczniom polecenia, a oni je wykonują. W takim modelu pracy nie ma miejsca na swobodne eksperymentowanie, w trakcie którego uczestnicy procesu sami stawiają pytania badawcze i hipotezy, sami w sposób doświadczalny – oparty na metodzie badawczej – szukają na nie odpowiedzi i sami wyciągną wnioski, dzięki czemu rzeczywiście aktywnie się uczą. Dlatego podczas warsztatów przejdziemy przez trzy etapy uczenia się przez dociekanie, podczas których wcielimy się w rolę Opiekunów powoli przekazujących odpowiedzialność za przebieg doświadczenia klubowiczom, zyskującym tym samym coraz większe poczucie sprawczości i kontroli nad powierzonym zadaniem. Warsztaty to doskonała okazja, by pogłębić swoją wiedzę na temat tego, jak eksperymentować z dziećmi, żeby świetna wspólna zabawa miała także wartość edukacyjną.

Chemia dla niechemików, czyli doświadczenia z sodą i kwaskiem cytrynowym 

Ile doświadczeń można zrobić, mając do dyspozycji tylko sodę i kwasek cytrynowy? Naszym zdaniem – całkiem sporo. Podczas warsztatów przeprowadzimy kilka doświadczeń. Poruszymy też kwestię prawidłowego opisu zaobserwowanych zjawisk. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów otrzymają gotowe scenariusze, które pozwolą im odtworzyć doświadczalne czynności w każdych warunkach i przy minimalnych kosztach. Zajęcia skierowane są do Opiekunów KMO pracujących z młodszymi dziećmi (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). 

Pociąg do konstruowania, czyli warsztaty twórczego korzystania z prostych narzędzi

Zapraszamy na warsztaty dla początkujących majsterkowiczów! Wspólnie zbudujemy pociąg Konstruktorów Marzeń, którego poszczególne wagony będą świadczyły o wyjątkowości i oryginalności każdego z uczestników zajęć. Gwarantujemy przy tym świetną zabawę! Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z wyposażeniem przykładowego mobilnego narzędownika, dowiedzą się, w jaki sprzęt najlepiej wyposażyć swoją pracownię na początek oraz jak wykorzystywać narzędzia na różnych zajęciach z dziećmi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie zabraknie na pewno dyskusji o bezpieczeństwie, pozyskiwaniu funduszy na zakup sprzętu i odpowiednim przygotowaniu przestrzeni do pracy.

Nie daj się rozładować 

Jako edukatorzy, nauczyciele i trenerzy dużo dajemy z siebie, przekazując innym swoją wiedzę i umiejętności. W pracy z uczniami nie szczędzimy serca i sił. Ale co robimy, kiedy tych sił zaczyna nam brakować? Kiedy tyle już daliśmy z siebie, a owoców naszej pracy wciąż nie widać? W jaki sposób „ładujemy swoje baterie”? Jak dbamy o własne potrzeby? Już po raz drugi zapraszamy na wspólne warsztaty wszystkich, którzy mają ochotę poszukać razem z nami odpowiedzi na pytania, jak w tym wszystkim pamiętać o sobie i co można robić dla siebie częściej. Podczas warsztatów będziemy pracować z obrazem, metaforą i wielością punktów widzenia. 

Uwaga: Te same warsztaty odbyły się już rok wcześniej na VII Forum KMO.

Pytania dobrej jakości 

Jak skłonić klubowiczów do zadawania pytań i pomóc im właściwie je konstruować? Po co w ogóle zadajemy pytania? Jakie pytania mają potencjał „badawczy”? Na warsztatach poznamy czynniki wpływające na jakość stawianych pytań, przećwiczymy techniki rozwijające umiejętności dyskutowania, wypowiadania się i samodzielnego formułowania pytań oraz zastanowimy się, jakie pytania są ważne i kiedy najlepiej je zadawać. Omówimy też różne metody i dobre praktyki pozwalające Opiekunom na rozwijanie u klubowiczów zdolności myślenia pytajnego (myślenie pytaniami) i postawy wątpiącej.  

Uwaga: Warsztaty te odbyły się wcześniej w Łodzi i Olsztynie oraz były częścią spotkania Ciekawość to pierwszy stopień do badań, które odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w kwietniu 2019

Pokaz naukowy 

Prezentowanie i wyjaśnianie zjawisk fizycznych lub przyrodniczych w ciekawy sposób to umiejętność niezwykle przydatna w pracy klubowej czy podczas Festiwali KMO. Zaintrygowana widownia chętniej i łatwiej przyswaja wiedzę przedstawioną w formie pasjonującego pokazu naukowego. Żeby jednak pokaz spełnił tę funkcję, musi być dobrze przygotowany. Uczestnicy warsztatów będą wspólnie rozwijać umiejętność prezentowania doświadczeń naukowych w sposób angażujący. W trakcie ćwiczeń wcielą się zarówno w role widzów, jak i prezenterów. Dowiedzą się też, na co zwracać uwagę, gdzie i jak szukać inspiracji, a także z jakich narzędzi korzystać, przygotowując wystąpienie.  

Uwaga: Te same warsztaty odbyły się już rok wcześniej na VII Forum KMO.

Myślenie krytyczne

Podczas warsztatów pokażemy w praktyce, jak na co dzień stymulować u uczniów krytyczne myślenie, umożliwiające im bardziej dojrzałe, świadome i twórcze przyswajanie treści przedmiotowych. Odwołując się do klasycznych szkolnych sytuacji i tematów, zademonstrujemy, jak robić to w naturalny i skuteczny sposób. Na naszych zajęciach często będziemy Was pytać: „Na pewno?” i „Skąd o tym wiemy?”. Wspólnie zmierzymy się też ze słynnym pytaniem uczniów: „Ale po co?”.

Czy dajemy sobą manipulować?

Świat wokół nas kusi barwnymi reklamami i tysiącami informacji poświęconych pozornie ważnym sprawom. Jak radzić sobie z informacyjnym szumem? Jak odróżniać fakty od półprawd, kłamstw czy kreacji? Jeśli chcemy walczyć z manipulacją i zalewem fake newsów, warto wspólnie ustalić strategię działania. Zapraszamy na warsztaty, podczas których przetestujemy metody Myślącej Klasy w ćwiczeniach dotyczących analizy tekstów reklamowych oraz popularnonaukowych